lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Aasulv Lande

Professor emeritus
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aasulv.landectr.luse

Mobil 070–490 77 56

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30