Religionsbeteendevetenskap

Religionsbeteendevetenskap vid CTR

Religionssociologi

Religionssociologin försöker skapa underlag för förståelse av individens och gruppens religiösa liv. Den visar med hjälp av alla tänkbara metoder på olika faktorer som påverkar religion och religiositet hos individer, grupper och hela samhällen.

Bland de övergripande frågor som religionssociologer arbetar med kan nämnas samspelet mellan religionen och andra institutioner i samhället som familj, utbildning, politik och ekonomi. Religionssociologer har således ett starkt intresse av att studera religiös förändring både hos enskilda individer och olika typer av religiösa organisationer och grupper.

Religionssociologin är också intresserad av hur religionens plats och uttrycksformer på olika sätt förändras i ett helt samhälle. För att erhålla nödvändig kunskap använder sig  religionssociologin av olika typer av intervjuer, enkäter, observationer, innehållsanalyser, statistiska uppgifter och inte minst Internets hemsidevärld.


 

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-03-12