Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi

Anmälan

Kandidatprogrammet ligger på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet  leder fram till en teologie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen.

Anmälan till kandidatprogrammet görs på www.antagning.se.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till programmet behöver du utöver grundläggande behörighet ha Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1).

Arbetsmarknad

Kandidatprogrammet passar dig som är intresserad av religionsvetenskap och teologi och som ser en yrkeskarriär inom till exempel information, kultur, journalistik eller utbildning. Programmet är också utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom Svenska kyrkan. Även blivande präster och pastorer inom andra samfund kan ha god nytta av att studera programmet eller delar av det.

Innehåll för teol kand - 180 hp

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi inleds med en ämnesövergripande grundkurs där du får en bred introduktion till det religionsvetenskapliga och teologiska studiet. Programmet fortsätter därefter med studier inom minst tre av programmets fyra specialiseringar:

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
 • Bibelvetenskap
 • Kyrko- och missionsstudier
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap


För att efter studierna kunna ansöka om en teol kand krävs:

 • 90 hp i succesiv fördjupning (inklusive examensarbete för kandidatexamen) inom huvudområdet Religionsvetenskap och teologi (med specialiseringarna ovan)
 • 60 hp ytterligare inom huvudområdet Religionsvetenskap och teologi
 • 30 hp valfria studier

Studierna skall omfatta fortsättningskurser á 15 hp inom minst tre av de fyra specialiseringarna (Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier, Tros- och livsåskådningsvetenskap).

Innehåll för fil kand - 180 hp

De huvudområden du kan ta kandidatexamen i hos oss är:

a) Religionsvetenskap och teologi - med någon av följande specialiseringar:


•    Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
•    Bibelvetenskap
•    Kyrko- och missionsstudier
•    Tros- och livsåskådningsvetenskap


b) Religionshistoria
 

För att efter studierna kunna ansöka om en fil kand krävs:

 • 90 hp i succesiv fördjupning inom religionsvetenskap och teologi eller religionshistoria.

  Det innebär att du läser grundkurs 30 hp, fortsättningskurser om sammanlagt 30 hp, fördjupningskurser 15 hp och examensarbete 15 hp (de två sista går ibland under namnet ”kandidatkurs”).
 • Utöver dessa 90 hp läser du valfria kurser om 90 hp.


Detaljerad förteckning över utbildningsinnehållet för teol kand och fil kand efter respektive ämnesfördjupning hittar du här (gäller programstart till och med HT2022), samt här (gäller programstart från och med HT2023 och framåt).

Utbildningsplan

Utbildningsplan programmet för studier påbörjade HT2018 och framåt

Innehåll teol kand - 180 hp

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi inleds med en ämnesövergripande grundkurs där du får en bred introduktion till det religionsvetenskapliga och teologiska studiet. Programmet fortsätter därefter med studier inom minst tre av programmets fyra specialiseringar:

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
 • Bibelvetenskap
 • Kyrko- och missionsstudier
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap

Inom en av dessa specialiseringar skall du fördjupa dig och skriva ditt examensarbete, vilket medför att du inom denna specialisering läser minst 60 hp. I de andra specialiseringarna läser du minst 15 hp på fortsättningsnivå.

Utöver dessa kurser läser du valfria kurser om sammanlagt 60 hp. Av dessa skall minst 30 hp vara kurser inom religionsvetenskap och teologi.

Grundkurs i religionsvetenskap o teologi, 30 hp

60 hp fördjupning inom valfri specialisering (inklusive examensarbete)

15 hp inom valfri specialisering på fortsättningsnivå

15 hp inom valfri specialisering på fortsättningsnivå

60 hp valfria studier varav minst 30 hp skall vara kurser inom religionsvetenskap och teologi

Innehåll fil kand - 180 hp

De huvudområden du kan ta kandidatexamen i hos oss är:

a) Religionsvetenskap och teologi - med någon av följande specialiseringar:

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
 • Bibelvetenskap
 • Kyrko- och missionsstudier
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap

b) Religionshistoria

Studiegången

För att ta ut en fil kand behöver du läsa minst 90 hp i så kallad progression. Det innebär att du utöver en av våra grundkurser läser fortsättningskurser (sammanlagt 30 hp), fördjupningskurs (15 hp) och examensarbete (15 hp) inom det ämne som du vill fördjupa dig i.

Utöver dessa 90 hp läser du valfria kurser om 90 hp.

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan programmet för studier påbörjade HT2011-VT2018

Undervisningen sker bland annat i form av föreläsningar, seminarieövningar, gruppövningar, studiebesök och praktik. Olika examinationsformer förekommer inom programmet, till exempel muntlig och/eller skriftlig tentamen, hemuppgifter, papers och seminarier.

Du som påbörjar dina studier HT2013 eller senare skall som lägst ha en magisterexamen i religionsvetenskap/teologi.

Totalt krävs 255 hp, varav max 30 hp får vara kurser utanför religionsvetenskap/teologi.

Det finns också specifika kurskrav under din utbildningstid – kontakta studievägledningen för mer information.

Svenska kyrkans hemsida hittar du de formella behörighetskraven.

Vid CTR läser du den akademiska delen av utbildningen. Den konfessionella delen av din prästutbildning läser du vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Kontakta rekryteringsansvarig för Svenska kyrkan i det stift du tänker verka i, på ett tidigt stadium, så att du får med dig alla delar av den konfessionella utbildningen.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har utbytesavtal med universitet världen över. Läs mer om internationella möjligheter på Humanistiska och teologiska fakultetens webbplats:

Har du frågor om våra kurser? Kontakta någon av våra studievägledare.

Du kan också besöka dem på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), LUX, Helgonavägen 3, Lund. Studievägledarna finns i rum B116 och B117.

Foto: Andreas Johansson
Foto: Andreas Johansson
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-05-08