lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Administration


Bibelvetenskap

Samuel Byrskog, professor

046–222 90 56

Chrys C Caragounis, professor emeritus

Sten Hidal, professor emeritus

Bengt Holmberg, professor emeritus

Bo Johnson, professor emeritus

Fredrik Lindström, professor

046–222 90 53

Tryggve Mettinger, professor emeritus

Dan Nässelqvist, docent

046–222 97 41

Birger Olsson, professor emeritus

Dag Oredsson, universitetslektor

046–222 43 24

Lars Rydbeck, docent

Blazenka Scheuer, universitetslektor

046–222 90 60

Tommy Wasserman, docent

Ola Wikander, universitetslektor

046–222 43 34

Magnus Zetterholm, docent, universitetslektor

046–222 43 35


Kyrko- och missionsstudier

Stephan Borgehammar, professor

046–222 46 98

Britt Dahlman, forskare

046–222 90 61

Lars Eckerdal, professor emeritus

Aron Engberg, forskare

046–222 94 63

David Gudmundsson, docent, universitetslektor

046–222 90 58

Johan Herbertsson, forskare

046–222 90 24

Bo Holmberg, professor

Anders Jarlert, professor

046–222 90 37

Aasulv Lande, professor emeritus

Alexander Maurits, universitetslektor

046–222 03 23

Samuel Rubenson, professor

046–222 90 31

Sven-Åke Selander, professor emeritus

046–222 32 19

Jesper Svartvik, professor

046–222 37 65

Mika Vähäkangas, professor

046–222 90 59

Andreas Westergren, forskare

046–222 90 52


Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Johan Cato, universitetslektor

046–222 97 53

Curt Dahlgren, professor emeritus

Martin Gansten, docent, forskare

046–222 90 45

Antoon Geels, professor emeritus

Eva Hamberg, professor emerita

Jan Hermanson, forskare

Jan Hjärpe, professor emeritus

Anne-Christine Hornborg, professor

046–222 90 98

Paul Linjamaa, forskare

046–222 90 57

Svante Lundgren, docent, gästforskare

046–222 43 37

Hege Irene Markussen, universitetslektor

Jonas Otterbeck, professor

Tjänstledig

Olle Qvarnström, professor

046–222 90 45

Hanne Trautner-Kromann, professor emerita

Karin Zetterholm, docent, universitetslektor

046–222 90 41

Johan Åberg, universitetslektor

046–222 43 33


Tros- och livsåskådningsvetenskap

Erica Appelros, docent, universitetslektor

046–222 90 55

Patrik Fridlund, docent, universitetslektor

046–222 90 51

Elisabeth Gerle, adjungerad professor

046–222 43 29

Aaron Goldman, gästforskare

070–024 19 36

Johanna Gustafsson Lundberg, docent, universitetslektor

046–222 43 40

Ulf Görman, docent

Gösta Hallonsten, professor emeritus

Kg Hammar, professor emeritus

Manfred Hofmann, professor emeritus

Jayne Svenungsson, professor

046–222 43 39