Person

Jayne Svenungsson

Professor

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jayne.svenungssonctr.luse

Telefon 046–222 43 39

Rum LUX:B327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi. Min akademiska bakgrund har jag vid ett antal olika lärosäten, inklusive Göteborgs Universitet (teol. kand., fil. mag.), Lunds Universitet (teol. dr) och Teologiska Högskolan Stockholm (lektor). Jag har också tillbringat längre perioder som gästforskare i Heidelberg, Paris, Potsdam, Glasgow, Oxford och München.

Redan i min grundutbildning kombinerade jag teologiska, filosofiska och historiska ämnen. Under senare år har fokus i min forskning förskjutits ytterligare mot historiefilosofiska frågeställningar, men även mot politisk filosofi och teologi. Jag har också arbetat mer specifikt med hur apokalyptiska och messianska motiv gör sig gällande i modernt politiskt tänkande. För närvarande leder jag det RJ-finansierade forskningsprogrammet "At the End of the World: A Transdiciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and Present".

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsanslag

- Projektanslag från Vetenskapsrådet: ”Att tänka historien: Profetism, messianism och andens utveckling”, 2008–2010.

- Delprojektsanslag från Riksbankens Jubileumsfond i forskningsprogrammet ”Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness” (PI: Hans Ruin), 2010–2015.

- Projektanslag från LMK-stiftelsen: "Öppningar till det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället", 2017–2021.

- Delprojektanslag från Vetenskapsrådet i projektet "The End of Law" (PI: Mårten Björk), 2020–2023.

- Projektanslag från HT-fakulteterna för att initiera forskningsplattformen "Christianity & Nationalism", 2021–2022.

- Delprojekanslag från CMES i projektet "Beyond Sacred/Secular Cities: Politics of Memory, Space, and Religion in Middle Eastern Nationalisms" (PI: Torsten Jansson), 2022–2025.

- Programanslag från Riksbankens Jubileumsform: "At the End of the World: A Transdisciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past ann Present", 2023–2028.

Stipendier och priser

- Henrik Steffens-Studienstipendium, Alfred Toepfer Stiftung, 2004.

- Resestipendium, Nils-Eric Svenssons Fond, Riksbankens Jubileumsfond, 2005.

- Per Beskows Pris för yngre akademiker/skribenter som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur, 2014.

- Samfundet De Nios Julpris, 2014.

- Karin Gierows Pris (Svenska Akademien) för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Medlemskap i vetenskapliga akademier

- Vetenskapssocieteten i Lund, sedan 2017.

- Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, sedan 2018.

- Det Norske Videnskaps-Akademi, sedan 2022.

Jayne Svenungsson

Professor

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jayne.svenungssonctr.luse

Telefon 046–222 43 39

Rum LUX:B327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09