Person

Jayne Svenungsson

Professor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jayne.svenungssonctr.luse

Telefon 046–222 43 39

Rum LUX:B327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi. Min akademiska bakgrund har jag vid ett antal olika lärosäten, inklusive Göteborg (teol. kand., fil. mag.), Lund (teol. dr), Stockholm (lektor) och Uppsala (docent). Jag har också tillbringat längre perioder som gästforskare i Heidelberg, Paris, Potsdam, Glasgow och Oxford.

Redan i min grundutbildning kombinerade jag teologiska, filosofiska och historiska ämnen, och min forskning har allt sedan dess rört sig i tvärsnittet mellan dessa tre fält.

Under senare år har fokus i min forskning förskjutits ytterligare mot historiefilosofiska och historieteologiska frågeställningar, men även mot politisk filosofi och teologi. Jag har också arbetat med judiska filosofiska teman (messianism, förlossning, lagen) samt med kritiska analyser av anti-judiska tankefigurer inom kristen teologi. För närvarande leder jag ett projekt om förhållandet mellan andlig och estetisk erfarenhet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (40 st)

Bokkapitel (43 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Recensioner (26 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (21 st)

Tidningsartiklar (18 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Forskningsanslag:

- Projektanslag från Vetenskapsrådet: ”Att tänka historien: Profetism, messianism och andens utveckling”, 2008–2010.

- Deltagare i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness”, 2010–2015.

- Projektanslag från LMK-stiftelsen: "Öppningar till det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället", 2017–2021.

Stipendier och priser:

- Henrik Steffens-Studienstipendium, Alfred Toepfer Stiftung, 2004.

- Resestipendium, Nils-Eric Svenssons Fond, Riksbankens Jubileumsfond, 2005.

- Per Beskows Pris för yngre akademiker/skribenter som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur, 2014.

- Samfundet De Nios Julpris, 2014.

- Karin Gierows Pris (Svenska Akademien) för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Jayne Svenungsson

Professor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jayne.svenungssonctr.luse

Telefon 046–222 43 39

Rum LUX:B327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09