Internationella möjligheter

Forskning och utbildning i religionsvetenskap och teologi handlar i stor utsträckning om internationella förhållanden. Många av CTRs lärare har undervisat och forskat vid universitet i olika delar av världen. Utländska studenter som söker sig till CTR gör det främst för att genomgå forskarutbildning eller för att läsa ämnen som inte finns vid det egna universitetet, till exempel islamologi och judaistik.

Studenter vid CTR har goda möjligheter att studera utomlands. Vid Lunds universitet finns det utbytesavtal på olika nivåer, institutionsnivå - där en institution vid LU har avtal med en systerinstitution på partneruniversitet, områdes/fakultetsnivå – där studierna är begränsade till ett visst ämnesområde, samt central nivå (universitetsgemensamma avtal), det vill säga platser som kan sökas av alla LU:s studenter oavsett vad man läser.

Mer information om utbytesstudier via Humanistiska och teologiska fakulteterna

    Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-04-24