Nya testamentets exegetik

Genvägar till sidans innehåll:

Grundutbildning

Forskarutbildning


 

Grundutbildning

Varför studera Bibeln?

I den västerländska kulturen har Bibeln spelat en utomordentligt viktig roll genom att vara normkällan framför andra i kyrkans historia. Bibeltexternas bild- och tankevärld har därför levererat impulser och material till litteratur, konst, politiskt tänkande och samhällsbyggande genom mer än tusen år. Genom de senaste seklernas utveckling har bibelns betydelse vidgats till global nivå – den är en normativ och inflytelserik text för bortåt en miljard människor utanför vår egen världsdels gränser.

Vad gör bibelforskarna?

Bibelvetenskapen, eller exegetiken, har till uppgift att med alla relevanta metoder utforska Bibeln och dess värld. För Gamla Testamentets (GT) del handlar det om att undersöka framväxten av Israels tro mot bakgrunden av de gamla semitiska kulturerna i Främre Orienten. För Nya Testamentets (NT) del handlar det om att studera kristendomens ursprung i en judisk-hellenistisk miljö, dess ursprung i Jesus från Nasaret och dess fortsättning i den äldsta kyrkan. Exegetiken har också som uppgift att i varje generation på nytt förstå de bibliska skrifterna med hjälp av olika tolkningsperspektiv.

Spännande metoder

Bibelforskningen har ett rikt och intressant förråd av metoder och infallsvinklar. Historiska frågor belyses genom de data vi får från arkeologi och samtida texter. Den idéhistoriska utvecklingen av Bibelns grundtankar kan tecknas genom en traditionshistorisk analys. Texternas funktion som litterära dokument studeras med litteraturvetenskapliga metoder: studiet av bildspråk, berättarteknik, retorik etc. Ett genderperspektiv är också en vanlig infallsvinkel i dagens forskning i både historiska och litterära studier.

Att läsa Bibeln på grundspråket

Bibeln är skriven på hebreiska och grekiska, och texternas grundspråk spelar en avgörande roll i kommunikationen mellan Bibelns värld och vår. Den som på allvar vill förstå ett folks kultur måste först försöka förstå dess språk. Det språkliga arbetet med originaltexten är grundläggande i den tolkningsprocess som vill gå på djupet och genom eget textarbete få grepp om det teologiska innehållet i dessa laddade texter.

 

Forskarutbildning

Nya testamentet utgör en av de allra mest lästa och inflytelserika skriftsamlingarna genom tiderna. Forskarämnet Nya testamentets exegetik handlar om tolkningen av dess texter på grundspråket. Det övergripande syftet med all forskning inom ämnet vid CTR är att ge fördjupad kunskap om Nya testamentets innehåll och användning samt färdigheter i att bedöma och utföra tolkning av dess texter. Vi använder i vår forskning texterna för olika ändamål. De undersökningar vi genomför kan vara alltifrån sådana som syftar till att rekonstruera historiska personer och händelser till sådana som vill avgöra hur texterna genom historien påverkat och tolkats av läsare och åhörare. Som viktiga delar av forskningen ingår frågor om evangeliernas och brevlitteraturens innehåll och litterära karaktär, deras bakgrund i Gamla testamentet och i samtida judiska, grekisk och romerska miljöer, deras möjlighet att ge information om den historiske Jesus och de första kristustroende gemenskapernas verksamhet och utveckling samt deras verkningshistoria under såväl tidig kristen som modern tid.

Trots att textmassan i Nya testamentet är begränsad är forskarämnet således mångfacetterat och ger utrymme för en rad olika specialiseringar. Vi anordnar regelbundet gästföreläsningar och konferenser för att på olika sätt belysa den forskning som pågår. Många av oss är också aktiva som föreläsare och seminarieledare vid internationella konferenser och deltar på så sätt i ett världsomfattande nätverk av forskare i Nya testamentet.

Tyngdpunkterna i forskningen i Nya testamentet vid CTR varierar. För närvarande forskar anställda lärare, forskare och aktiva doktorander kring en rad olika aspekter. Tyngdpunkten hos lärarna och forskarna ligger på forskning om den historiske Jesus, traditionsvägen från Jesus till evangelierna samt om Paulus och de paulinska breven. De sju mest aktiva doktoranderna har ämnen med såväl historisk och teologisk som språklig inriktning och utför undersökningar som även berör kommunikation av texter och deras mottagande och användning i modern tid.

De olika forskningsprojeten berikar forskningsmiljön genom sina varierande inriktningar och ger en mångfald av infallsvinklar på tolkningen av Nya testamentets texter. Vi träffas regelbundet till forskarseminarier och diskuterar då våra olika projekt. Du hittar vårt program under:

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-03-12