SI-ledare VT23

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Erik Jonsson
Jag kommer vara SI-ledare för grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag läste grundkursen VT21, på pandemidistans som första led i kandidatprogrammet som jag fortfarande kämpar vidare med! Ser fram emot att få hjälpa er brottas med kursmaterialet och det ständigt skiftande landskapet som grundkursens delkurser utgör!

Ni når mig snabbast på mail: er5486jo-sstudent.luse

BIVC16 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk 15 hp

Fanny Gottfridsson
Mitt namn är Fanny Gottfridsson och jag tog nyligen min kandidatexamen på CTR med inriktning mot bibelvetenskap. Numera pluggar jag mastersprogrammet och är verksam som SI-ledare för fortsättningskursen och fördjupningskursen i nytestamentlig grekiska. På mina SI-pass lär vi oss av varandra och diskuterar innehåll, grammatik och översättningar. Och såklart fikar vi också!

Jag nås lättast på mail: fanny.g.gottfridssongmailcom

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR

Tania Norell
Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin, parapsykologi och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. Har en doktorandtjänst vid CTR i religionsfilosofi med etik som är vilande. För närvarande är jag studievägledare och SI-metodhandledare på CTR.

E-post:  tania.norellctr.luse

 

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2023-02-17