Kursutbud

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna. Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Nybörjarkurser

Ges termin

Statsvetenskapliga institutionen

Kontaktpersoner för judiska studier vid Lunds universitet

Karin Zetterholm, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
Johan Åberg, lektor judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
Jan Schwarz, lektor jiddisch, Språk- och litteraturcentrum (SOL)
Rakel Nihlén, adjunkt i modern hebreiska och studievägledare, Språk- och litteraturcentrum (SOL)
Maria Karlsson, doktorand, Historiska institutionen
Maria Småberg, forskare i historia, Historiska institutionen
Tomas Sniegon, lektor Öst- och Centraleuropakunskap, Språk- och litteraturcentrum (SOL)
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-10-02