Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen

avslutningskonferens

Under åren 2009-2015 har forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen”, Lunds universitet (http://mopai.lu.se/), med stöd av Riksbankens jubileumsfond, studerat det framväxande klosterväsendets relation till det antika bildningsarvet. Utifrån dessa nya studier ifrågasätter programmet den traditionella bilden där det tidiga klosterväsendet ansetts utgöra ett tydligt brott med antik bildningstradition, och lyfter i sina slutresultat istället fram en betydande kontinuitet. Resultaten belyser inte bara på ett helt nytt sätt det tidiga klosterväsendets ursprung utan även mer generellt övergången från klassisk senantik till kristen medeltid.

Den 3 juni, 2016 arrangerar forskningsprogrammet med stöd av Riksbankens jubileumsfond en avslutningskonferens vid Lunds universitet där slutresultaten kommer att presenteras. Konferensen som är öppen för alla intresserade!

Plats: LUX C126, Lunds universitet, Helgonavägen 3, Lund
Tid: 3 juni, 9.00-17.00

Program

Fredag 3 juni, 2016

09.15Inledande presentation av MOPAI programmet och den nya boken Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen (Makadam förlag) (Samuel Rubenson)
10.00Kaffepaus
10.30

Presentationer – Det tidiga klosterväsendet och antik bildning, samt nya utgrävningar av Antoniosklostret i Egypten (15 min. per presentation)

Lillian Larsen (tidiga klosterväsendet och antika skolor)
Andreas Westergren (tidiga klosterväsendet och tidigkristen historiografi)
Henrik Rydell Johnsén (tidiga klosterväsendet och antik filosofi)
Per Rönnegård (tidiga klosterlitteraturen, läsningspraktik och bibelbruk)
Jesper Blid Kullberg (nya utgrävningar av Antoniosklostret)

12.00Respons av prof. Svante Nordin, Lunds universitet, och paneldiskussion
12.30Paus/Lunch på LUX för inbjudna gäster
13.30

Presentationer – Ökenfädernas tänkespråk och databasen Monastica (15 min. per presentation)

Samuel Rubenson (Inledning)
Britt Dahlman (Tänkespråken i grekisk tradition)
Bo Holmberg (Tänkespråken i syrisk tradition)
Jason Zaborowski (Tänkespråken i arabisk tradition)
Anahit Avagyan (Tänkespråken i armenisk tradition)
Elin Andersson (Tänkespråken i latinsk tradition)
Johan Åhlfeldt (Presentation av databasen Monastica)

15.15Respons av prof. Hugo Lundhaug, Universitet i Oslo, och paneldiskussion
15.4515.45 Kaffepaus
16.00Avslutande paneldiskussion
17.00Slut
Hör gärna av dig per telefon (046-222 43 37), eller per e-post (henrik.rydell_johnsenctr.luse), om du vill veta mer. För mer information om MOPAI-programmet: http://mopai.lu.se/

Konferensen finansieras av

Riksbankens jubileumsfond
Lunds universitet
Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen
Program (PDF)

Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen - avslutningskonferens

Kontakt

Konferenskoordinator Henrik Rydell Johnsén

DET TIDIGA KLOSTERVÄSENDET OCH DEN ANTIKA BILDNINGEN

Vad: Öppen avslutningskonferens
När: 3 juni, 9.00-17.00
Var: LUX C126, Lunds universitet, Helgonavägen 3, LUND
Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2016-04-05