lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Blivande präster

Du som läser till präst hittar på följande länkar förslag på studieplaneringar efter specialisering.

Obs! Konsultera med studievägledningen inför varje ny termin du söker kurser, då ändringar i kursutbud och behörighetskrav kan förekomma.