Skyddsombud

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Institutionens skyddsombud är Joel Kuhlin med Martin Lembke som ersättare.

Mer informaton om arbetsmiljö och hälsa finns att läsa på Medarbetarwebben.

Joel Kuhlin. Foto.

Joel Kuhlin

Skyddsombud
joel.kuhlinctr.luse

Martin Lemkbe

Martin Lembke

Skyddsombud, ersättare
martin.lembkectr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-04-24