Examen

Vägar till examen

Program och fristående kurser är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen examen (kandidat-, magister- eller masterexamen).

 

Teologie kandidatexamen (teol kand) 180 hp

Information om hur du sätter ihop dina kurser till en teologie kandidatexamen – oavsett om du läser program eller fristående kurser - hittar du här:

Teologie kandidatexamen enligt 2011 års studieording
Teologie kandidatexamen enligt 2007 års studieordning

 

Filosofie kandidatexamen (fil kand) 180 hp

Nedan beskriver vi vägen till en filosofie kandidatexamen. Informationen gäller både för dig som läser program eller fristående kurser.

De huvudområden du kan ta kandidatexamen i hos oss är:

 

 • Religionsvetenskap och teologi - med någon av följande specialiseringar:

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Bibelvetenskap
  • Kyrko- och missionsstudier
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap

 • Religionshistoria

 

Studiegången

För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa minst 90 hp i så kallad progression. Det innebär att du utöver en av våra grundkurser läser fortsättningskurser (sammanlagt 30 hp), fördjupningskurs (15 hp) och examensarbete (15 hp) inom det ämne som du vill fördjupa dig i.

Utöver dessa 90 hp läser du valfria kurser om 90 hp. Du väljer alltså själv vad du vill kombinera ditt huvudsakliga ämne med! Det kan till exempel vara andra ämnen vid Lunds universitet, men även andra lärosäten. Kanske vill du studera utomlands en termin? Gör dina val utifrån vad du själv är intresserad av och vilka kunskaper och färdigheter du vill få med dig från din tid vid universitetet! Boka gärna en tid med någon av oss studievägledare vid institutionen för att bolla idéer och diskutera kring detta.
 
Vanligtvis läser man 30 hp per termin (heltidsstudier) vilket innebär att en kandidatexamen tar 3 år att slutföra. Vilken ordning man väljer att läsa sina kurser i kan variera.

På följande sida hittar du exempel på studiegångar till fil kand för inriktningarna religionshistoria, islamologi, judaistik och religionsbeteendevetenskap:

Studiegångar för fil kand religionshistoria, islamologi, judaistik, religionsbeteendevetenskap

Ansök om examen

Vill du ta ut en examen gör du en ansökan till examensavdelningen. Blanketter och instruktioner hittar du på examensavdelningens hemsida. En utfärdad kandidatexamen ger grundläggande behörighet till utbildningar på avancerad nivå. Observera att det kan finnas särskilda förkunskapskrav beroende på vilken utbildning det gäller.   En examen från avancerad nivå, d v s magister- eller masterexamen, ger i sin tur grundläggande behörighet för att söka forskarutbildning. Läs mer här: Ta ut examen

Examen enligt -93 års studieordning

Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att komplettera dina studier och ta ut din examen enligt -93 års examensordning till och med den 30 juni 2015.
 
Uppfyllde du kraven för en examen redan före den 1 juli 2007, kan du ta ut examen enligt -93 års examensordning även efter den 30 juni 2015.
 
Läs mer här: Examen enligt -93 års examensordning

Länkar

Läs mer om våra ämnen
Information om kandidatexamen vid Lunds universitet
Huvudområden vid HT-fakulteterna
Ta kontakt med våra studievägledare

INNEHÅLL TEOL KAND 180 HP

 • Grundkurs rel o teol 30 hp
 • Specialisering I
  Fortsättningskurser 30 hp
  Fördjupningskurs 15 hp
  Examensarbete 15 hp
 • Specialisering II
  Fortsättningskurs/er 15 hp
 • Specialisering III
  Fortsättningskurs/er 15 hp
 • Valfria studier 60 hp
  - varav minst 30 hp inom rel o teol

INNEHÅLL FIL KAND 180 HP

 • Grundkurs 30 hp
 • Fortsättningskurser inom huvudämnet 30 hp
 • Fördjupningskurs inom huvudämnet 15 hp
 • Examensarbete inom huvudämnet 15 hp
 • Valfria studier 90 hp
  - t ex utbytesstudier!
Universitetshuset, Lundagård.
Universitetshuset, Lundagård.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2018-03-21