Antagen höstterminen 2021

Viktig information till dig som är antagen till kurser/program HT21.

Covid-19 och läsåret 2020/2021

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna.

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi

Information och länk till anmälan hittar du här. Efteranmälan öppnar 15 dec på antagning.se.

Våren distanskurser

Du hittar hela vårt kursutbud på distans här. Efteranmälan öppnar 15 dec på antagning.se.

Studera på distans - tips från Studieverkstaden

Hur du får en bra och effektiv studievardag!

Om våra ämnen

Studera religion utifrån en mängd olika perspektiv och områden - läs om våra ämnen här!

Om våra program

Presentation av våra kandidat-, magister-, och masterprogram

Om våra kurser

Här hittar du vårt kursutbud på grund- och avancerad nivå

Studenter som jobbar tillsammans.

Internationella möjligheter för dig som är student

Både på hemmaplan och utomlands!

Läs mer

Arbete vid dator.

Campus Online HT

Digitalt stöd, studieplanering och sociala aktiviteter – anmäl dig direkt i lärplattformen Canvas!

Läs mer

Arbete vid en laptop.

Distanskurser - se vårt utbud här!

Läs mer

Kalendarium