Sommarkurser 2024

CTRD05 (O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens 7,5 hp

Kan man med hjälp av filosofi och naturvetenskap dra slutsatser om Guds existens?
Tyder Big Bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare?
Tyder evolutionens blodiga historia snarare på motsatsen?
Är de kosmiska naturkonstanternas extremt gynnsamma värden en ren slump, ett av ofantligt många möjliga utfall i multiversum, eller är de medvetet finjusterade?

Dessa och många andra frågor diskuteras under kursens gång.

Lärare: Martin Lembke
Studiesätt: Halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-09
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Till kurssidan


 

CTRD09 Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken 7,5 hp

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen "Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken" lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade “testamenten”? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter?

Lärare: Joel Kuhlin
Studiesätt: Halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-09
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Till kurssidan


 

JUDD41 Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen 7,5 hp

Judisk historia spänner över flera tusen år och är ständigt närvarande i samtida politisk debatt och kultur, både i världen och i Sverige. I en tid då antisemitiska konspirationsteorier skördar framgångar och utdragna konflikter i Mellanöstern ofta faller tillbaka på olika tolkningar av det förflutna erbjuder denna kurs en möjlighet till fördjupning. Syftet med kursen är att belysa kontinuitet och förändring i judisk historia, samt att ge historie- och religionsvetenskapliga perspektiv på samtida debatter och konflikter.

Lärare: Svante Lundgren
Studiesätt: Heltid, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-07-05
Förkunskapskrav: 30 hp inom valfritt ämne

Till kurssidan


 

RHID84 Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion 7,5 hp

Kurens är en introduktion till modern satanism och dess historiska bakgrund. Föreställningar om satanismens framväxt genom historien studeras utifrån perspektivet att berättelser om djävulsdyrkan ofta fungerat som polemik, underhållning och inspiration. Kursen studerar därför satanismens historia som konspirationsteori, populärkultur och självdefinierad religiös rörelse.

Lärare på kursen: Paul Linjamaa, Johan Nilsson
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-09
Behörighet: Grundläggande behörighet

Till kurssidan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-04-17