Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • CTRD05

Kan man med hjälp av filosofi och naturvetenskap dra slutsatser om Guds existens? Tyder Big Bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare? Tyder evolutionens blodiga historia snarare på motsatsen? Är de kosmiska naturkonstanternas extremt gynnsamma värden en ren slump, ett av ofantligt många möjliga utfall i multiversum, eller är de medvetet finjusterade?

Kurstillfälle: sommaren 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-09
Anmälningskod: LU-S0800
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Martin Lembke

LÄRARE PÅ KURSEN

Martin Lembke, FD i religionsfilosofi.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15