Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid Lunds universitet och idag knuten till institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Fakultetens dekan är Alexander Maurits. Till hans uppgifter hör bl a att ansvara för den årliga promotionen av fakultetens nya doktorer, installera fakultetens nya professorer, anordna docentföreläsningar och fördela medel ur fakultetens fonder och stiftelser. Han är också ordförande i fakultetskollegiet, som består av fakultetens professorer och lektorer. Till dess uppgifter hör främst att utse fakultetens hedersdoktorer:

Teologiska fakulteten har följande fonder för lärares vetenskapliga verksamhet:

Fakultetsärenden bör adresseras till dekanen eller till fakultetskoordinator Martin Degrell, martin.degrellkansliht.luse

Alexander Maurits.

Kontaktinformation

Alexander Maurits
Dekanus Teologiska fakulteten
Centrum för teologi och religionsvetenskap

E-post
alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046 – 222 03 23

Rum LUX: B222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Presentationssida

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-04-22