Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

Historik

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.
Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet. Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och dess beskrivning, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden. Ett stort arbete påbörjades med att intervjua äldre personer födda på 1850–1870-talen (LUKA 1). Totalt intervjuades drygt 5 500 personer fram till 1970. Idag omfattar arkivet 29 olika undersökningar om kyrklig sed.

Institutionen låg åren 1946–1990 bredvid Folklivsarkivet på Finngatan 10 i Lund. Därefter flyttades arkivet till Teologiska institutionen (senare CTR) på Allhelgona kyrkogata och från hösten 2014 till CTR på LUX på Helgonavägen 3. Arkivets samlingar finns på Arkivcentrum Syd, Lund.

Arkivet

Föreståndare för LUKA är professor Anders Jarlert. Övriga medarbetare är professor em. Curt Dahlgren och docent David Gudmundsson.

Förfrågningar skickas till lukactr.luse

Försändelser skickas till:
Kyrkohistoriska arkivet
Centrum för teologi och religionsvetenskap
LUX, Box 192
221 00 LUND

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet

Serien Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund rymmer bland annat föreläsningar, större källpublikationer och undersökningar av kyrklig sed. För beställningar, kontakta lukactr.luse. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2021-12-13