Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv tillkom 1942 på initiativ av Hilding Pleijel, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet 1938–1960 och LUKA:s förste föreståndare. Pleijel följdes av professorerna Carl-Edvard Normann, Ingmar Brohed och Anders Jarlert. Nuvarande föreståndare är docent David Gudmundsson.

Starten: Att kartlägga gammal kyrklig sed

Hilding Pleijels föresats var att kartlägga och samla in uppgifter om kyrklig sed i Sverige i äldre tid. Med hjälp av ett stort antal studenter påbörjades arbetet med att intervjua personer födda under andra halvan av 1800-talet om kyrklig sed i deras ungdom. Detta är frågelistan LUKA 1. Totalt intervjuades cirka 5 600 personer fram till 1970. Svar finns från landets samtliga stift, men klart bäst representerade är de sydsvenska stiften Lund, Växjö och Göteborg.

Detta material är digitaliserat och tillgängligt på beställning.

Förändringar i den kyrkliga seden

Parallellt med studiet av äldre kyrklig sed inleddes på 1950-talet arbetet med att kartlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Under 1960-talet började Kyrkohistoriska arkivet sända ut rikstäckande frågelistor om kyrklig praxis och tradition. Genom sådana ”LUKA-listor” har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002, 2009/2010 och 2017. Några av undersökningarna har redovisats i bokform (se nedan).

Specialundersökningar

Idag omfattar arkivet 29 olika undersökningar om kyrklig sed, däribland flera tematiska specialundersökningar som LUKA 17 Husförhör (1976) och LUKA 22 Prästfrurollen i förändring (1987). Ibland har en undersökning initierats av Kyrkohistoriska arkivet självt för att kartlägga en förändrad sed, såsom LUKA 25 Rättegångsgudstjänster i Svenska kyrkan (2002). Ibland har initiativet tagits av enskilda forskare som med arkivets hjälp velat undersöka ett visst kyrkligt fenomen, såsom LUKA 24 Julkrubban i Svenska kyrkans församlingar i Göteborgs, Lunds och Stockholms stift (2001) eller LUKA 26 Kommunionsformer i Svenska kyrkan (2002). Karaktären på dessa specialundersökningar och hur de redovisats och bevarats skiljer sig mycket åt. Utöver dessa undersökningar rymmer LUKA:s samlingar bland annat en stor samling pressklipp, deponerat forskningsmaterial och inspelade gudstjänster. Under 2023 pågår ett omfattande inventeringsprojekt som på sikt förhoppningsvis kan leda till mer digitalisering av och därmed större tillgänglighet till LUKA:s samlingar.

Kontakt och bokbeställning

LUKA:s samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund, men förfrågningar ställs medelst e-post till David Gudmundsson på lukactr.luse. Några LUKA-undersökningar har redovisats i skriftserierna Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. Ny följd (https://www.ctr.lu.se/forskning/skriftserier/serie/55) och Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis: (https://www.ctr.lu.se/forskning/skriftserier/serie/bhel/). För bokbeställningar, kontakta skriftht.luse.

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2023-05-12