Nätverket för judiska studier

Nätverket för judiska studier

Judiska studier – en översättning av det engelska Jewish Studies – är en samlingsbeteckning för studier som rör judisk religion, kultur, historia, litteratur och judiska språk, som hebreiska och jiddisch. Lunds universitet gör för närvarande en särskild satsning på judiska studier och har för detta ändamål fått ett stort bidrag från LMK-stiftelsen. Vi arbetar nu på att öka samarbetet mellan olika institutioner vid Lunds universitet som bedriver forskning och undervisning som på något sätt berör judiska studier och på sikt vill vi skapa ett samarbete med Uppsala universitet och andra skandinaviska universitet där det finns intresse för judiska studier. Hösten 2018 anställer Centrum för teologi och religionsvetenskap sin första postdoktor i judaistik från University of Manchester. Hennes forskningsprojekt handlar om interaktion mellan judar, kristna och muslimer under senantiken, ett gränsöverskridande ämne som vi hoppas ytterligare kommer att stärka samarbetet mellan olika ämnen och institutioner. Denna sida fungerar som nyhetskanal och sambandscentral där gästföreläsningar, seminarier och andra evenemang med anknytning till judiska studier annonseras.

MEDLEMMAR OCH SAMVERKANS-PARTNERS

Forum för judiska studier, Uppsala universitet

FILMKLIPP

"Yiddish as a Minority Language in Sweden" with Dr. Jan Schwarz.
Lecture at University of Texas, Austin. November 14, 2018.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-23