lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorander

Bibelvetenskap

Lisa Buratti

046–222 41 50

Joel Kuhlin

046–222 43 28

Linnéa Kullenberg

046–222 43 36

Elisabet Nord

046–222 90 42

Jennifer Nyström

046–222 41 50

Maria Sturesson

046–222 97 55


Kyrko- och missionsstudier

Erik Bergman

046–222 90 24

Lotta Gammelin

046–222 90 58

Martina Prosén

046–222 90 24

Katarina Pålsson

046–222 90 35


Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Ive Brissman

046–222 90 47

Olivia Cejvan

046–222 75 12

Nina Jakku

046–222 75 12

Göta Johansson

0142–580 77

Johan Nilsson

046–222 43 29

Jesper Petersen

046–222 43 38


Tros- och livsåskådningsvetenskap

Ervik Cejvan

046–222 41 50

Tania Norell

Tjänstledig

Lovisa Nyman

046–222 49 16