Person

Micael Grenholm

Doktorand

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post micael.grenholmctr.luse

Mobil 073–035 05 27

Rum LUX:B407

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Fridens liljor! Jag är doktorand i kyrkohistoria sedan hösten 2022 och intresserar mig särskilt för den pingstkarismatiska rörelsens förhållande till krig och fred.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker hur den största gruppen vapenvägrare under 1900-talet, pingstvännerna, motiverade sin ickevåldsliga inställning och hur det relaterade till maskulinitetsnormer. Avhandlingen är till viss mån en fortsättning på min masteruppsats som kontrasterade svenska pingstvänners vapenvägran på hemmaplan med deras stöd till staten Israels krigföring i slutet av 1960-talet. Uppsatsen gavs även ut i lätt modifierad form som e-bok i skriftserien Uppsala Studies in Church History.

Andra kyrkohistoriska ämnen som intresserar mig är mirakler, ekonomisk etik samt ekoteologi. Utöver doktorandtjänsten undervisar jag i kyrkohistoria på Akademi för Ledarskap och Teologi. Jag har även skrivit ett antal böcker, bland annat romanen Konvertiten om Sveriges utvisningar av kristna till Afghanistan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Presentationer på forskningskonferenser

”Pacifism och regimkritik i den tidiga pingströrelsen”, Ostädade väckelser, digital konferens, Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Enskilda Högskolan Stockholm, 19 februari 2021.

”Pentecostal Peacemaking and the Heritage of Swedish Mission”, GloPent World, digital konferens, Birminghams Universitet, 31 oktober 2020.

Utmärkelser

Mottagare av Björnstjernas premium, Uppsala Universitet, 2020-05

Utsedd till Årets opinionsbildare, tidningen Dagen, 2019-11

Vinnare av Uppsala fredspris, Svenska FN-förbundet, 2014-10

Micael Grenholm

Doktorand

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post micael.grenholmctr.luse

Mobil 073–035 05 27

Rum LUX:B407

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09