lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2020-01-20

Call for papers: Legalizing Religious Communities

Legalizing Religious Communities is a conference on the implications of state funding for religion, religious communities, and faith-based organisations in Europe. The conference is presented by [...]

2020-01-09

Ylva Eggehorn tilldelas Anders Nygrenpriset 2020

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har beslutat att tilldela Ylva Eggehorn Anders Nygrenpriset 2020 som ett bevis på fakultetens uppskattning av hennes betydande gärning i svenskt kyrko- och [...]

2019-12-17

Framstående svensk författare och tysk professor blir hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet

Anita Goldman, svensk författare och journalist, och Volker Küster, professor i religionsvetenskap och missionsvetenskap vid Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz, utses till hedersdoktorer vid [...]