lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Calendar

To previous month January To next month   To previous year 2019 To next year
  M T W T F S S
01     1   2   3   4   5   6  
2   7   8   9   10   11   12   13  
3   14   15   16   17   18   19   20  
4   21   22   23   24   25   26   27  
5   28   29   30   31        


Showing 6 events from 2019-01-24 Th until 2019-05-03 Fr

From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-01-24 Th   18:15 - 19:00   LUX B339


Talk

Lecturer Prof. Alexander Andrée, Toronto

Mästrande marginalier: Böckerna från Buildwas, bokslukaren i Paris och det medeltida klassrummets motsägelsefulla muntlighet

Varifrån kommer de mystiska marginalanteckningarna i en uppsättning glosserade bibelhandskrifter från 1100-talet? Synbarligen banala och repetitiva öppnar de vid närmare påseende dörren rakt in till den medeltida skolsalen och erbjuder en unik inblick i högmedeltida undervisningspraxis.

Föredraget arr... Show everything


Centre for Theology and Religious Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-01-25 Fr   15:15 - 16:00   LUX B336


Talk

Lecturer Prof. Alexander Andrée, Toronto

Språk, tal och text i 1100-talets franska katedralskolor

I den högmedeltida läroplanen bidrog alla kunskapsgrenar till uttolkningen av den Heliga Skrift - sacra pagina. Genom nedslag i tidens språk, litteratur och historia, och i möten med dem som undervisade, kommer vi den medeltida lärdomen och dess högsta syftemål inpå livet.

Öppen föreläsning. Alla int... Show everything


Centre for Theology and Religious Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-02-04 Mo   18:15 - 19:00   LUX B339


Talk

Lecturer Prof. Thomas Bremer, Universität Münster

Faith and Nation: The Catholic Church in South Eastern Europe

The Catholic Church exists in South Eastern European societies in different forms: as a majority and as a minority, in the Latin rite or in the Byzantine rite. The histories of the single local Churches are also quite different. The lecture will try to shed light on the state of the Catholic Church in the region t... Show everything


More Information: https://www.cfe.lu.se/


Centre for Theology and Religious Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-03-13 We   13:15 - 16:00   LUX C121


Talk

Lecturer Simon Pedersen Schmidt, Anders Jarlert, David Gudmundsson

LUKA-dag: Förordsforskning

Om förordets funktion i varierande kyrkohistoriska sammanhang: ett danskt förord till Vita Constantini i reformationstiden, Luthers förord till bibelböcker och 1800-talsförord till Lutherskrifter, Speners Pia Desideria som förord till Johann Arndts postilla.


Centre for Theology and Religious Studies | This Subject's Calendar
Church and Mission Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Joint Faculties of Humanities and Theology

2019-04-05 Fr -
2019-04-06 Sa   LUX, Helgonavägen 3


Open house

Humanist- och teologdagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.


More Information: http://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-te...


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-05-03 Fr   13:00 - 15:00   LUX C121


Defence of a Doctoral Thesis

Author Tao Thykier Makeeffs disputation

Opponent Professor Ingvild Gilhus, Universitetet i Bergen

Do Satyrs Wear Sneakers? Hellenic Polytheism and the Reception of Antiquity in Contemporary Greece – a Study in Serious Play

Tao Thykier Makeeffs thesis Do Satyrs Wear Sneakers? Hellenic Polytheism and the Reception of Antiquity in Contemporary Greece – a Study in Serious Play?” deals with the reception of historical religious practices from Greek antiquity, Byzantium and the Ottoman period in the context of the modern Greek state,... Show everything


History of Religions and Religious Behavioural Science | This Subject's Calendar