lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar huvudsakligen med fysiska, psykiska och sociala problem som har med din studiesituation att göra. Förutom medicinska undersökningar, utredningar och behandling erbjuder Studenthälsan olika former av samtalskontakter, t ex rådgivning, problemlösning, korttidsterapi och handledning.