Personal

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Administration

Bibelvetenskap

Bibel, politik och kultur


Gamla testamentets exegetik


Nya testamentets exegetik


Kyrko- och missionsstudier

Global kristendom och interreligiösa relationer


Kyrkohistoria


Praktisk teologi


Religionsdidaktik

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Islamologi


Judaistik


Religionshistoria


Religionssociologi


Tros- och livsåskådningsvetenskap

Etik


Religionsfilosofi


Systematisk teologi


Forskare i tvärvetenskapliga projekt

Tvärv. Klassisk grekiska


Tvärv. Latin


Tvärv. Statsvetenskap


Affilierade

Affilierad Etik


Affilierad Gamla testamentets exegetik


Affilierad Islamologi


Affilierad Judaistik


Affilierad Kyrkohistoria


Affilierad Nya testamentets exegetik


Affilierad Praktisk teologi


Affilierad Religionshistoria


Affilierad Religionssociologi


Affilierad Systematisk teologi


Snabblänkar

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-04-22