Person

Hanna Liljefors

Postdoc

  • Bibel, politik och kultur
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hanna.liljeforsctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag forskar om politiska bibelbruk i Sverige inom ramen för projektet "Scripture and Secularism" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Jag disputerade 2022 vid Uppsala universitet inom ämnet Hebreiska bibelns exegetik med avhandlingen Hebreiska bibeln debatterad: En receptionskritisk studie av diskurser om "Gamla testamentet" i svenska dagstidningar 1987-2017. Mina forskningsintressen rör hur bibeltexter tolkas, framställs och brukas i olika delar av offentligheten. Jag är särskilt intresserad av hur bibeln används för att skapa legitimitet, identitet samt upprätthålla maktrelationer. Förutom bibelbruk i dagstidningsmedier och inom politisk debatt har jag skrivit om t.ex. bibelbruk på sociala medier och inom gangsterrap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Hanna Liljefors

Postdoc

  • Bibel, politik och kultur
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hanna.liljeforsctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09