Styrelse

Institutionsstyrelsen vid CTR

CTR styrs av en institutionsstyrelse under ledning av prefekten. Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning, och följer upp verksamheten. Styrelsen fattar även beslut i vissa institutionsnära frågor och fungerar som beredande organ till fakultetsstyrelsen och dess olika nämnder.

Ledamöter

Ordförande

Representanter för lärare

Representanter för övrig personal

Studeranderepresentanter

 • Mette Dunér, studeranderepresentant GU
 • Fredrik Jansson, studeranderepresentant FOU
 • Ebba Lindkvist, studeranderepresentant GU

Sekreterare

Kontaktinformation

Styrelsens sekreterare
Martin Lembke
martin.lembkectr.luse

Sammanträdestider

Vårterminen 2024
 • 6 mar kl 9.15–12.00
 • 10 apr kl 9.15–16.00
 • 8 maj kl 9.15–12.00
 • 4 jun kl 09.15–12.00
Höstterminen 2024
 • 10 sep kl 13.15–16.00
 • 8 okt kl 13.15–16.00
 • 12 nov kl 13.15–16.00
 • 10 dec kl 13.15–16.00

Lokal anges i kallelsen.

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-06-19