Person

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik. Ansvarar för ämneslärarutbildningen vid CTR. Undervisar också på kurser med kyrkohistorisk inriktning på grundnivå och avancerad nivå. Forskar framför allt om tidigmodern svensk kyrkohistoria. Bland andra forskningsintressen finns historiebruk, stiftshistoria, personhistoria, militärhistoria och religionsundervisning. Arbetar även med kritiska utgåvor av tidigmodernt källmaterial.

Blev teologie doktor i kyrkohistoria vid CTR 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Var därefter verksam som forskare inom projekten "Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia", "Göteborgs stifts herdaminne" samt "Den ortodoxe pietisten. Andreas Hilleström i Karlskrona 1715-1716", och var 2015 till 2018 universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping på halvtid. Docent i kyrkohistoria 2018.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (41 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Invald som ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund 2020.

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt (2014).

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09