Person

Universitetslektor

  • Religionsdidaktik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik. Arbetar framför allt med ämneslärarutbildningen vid CTR. Undervisar i religionsdidaktik och på kurser med kyrkohistorisk inriktning på grund- och avancerad nivå. Min forskning rör framför allt tidigmodern svensk kyrkohistoria. Arbetar i anslutning till detta gärna med utgåvor av tidigmodernt källmaterial. Bland andra forskningsintressen finns historiebruk, stiftshistoria, militärhistoria och religionsundervisning. Sedan 2023 föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA.

Blev teologie doktor i kyrkohistoria 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Var därefter verksam inom olika forskningsprojekt vid CTR och som lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping 2015 till 2018. Docent i kyrkohistoria 2018.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Föreståndare för Lund Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA, 2023-.

Invald i Vetenskapssocieteten i Lund 2020.

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-2022.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt (2014).

Universitetslektor

  • Religionsdidaktik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09