Person

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik. Arbetar framför allt med ämneslärarutbildningen vid CTR. Undervisar i religionsdidaktik och på kurser med kyrkohistorisk inriktning på grund- och avancerad nivå. Min forskning rör framför allt tidigmodern svensk kyrkohistoria. Arbetar i anslutning till detta gärna med utgåvor av tidigmodernt källmaterial. Bland andra forskningsintressen finns historiebruk, stiftshistoria, militärhistoria och religionsundervisning. Sedan maj 2023 föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA.

Blev teologie doktor i kyrkohistoria 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Var därefter verksam inom olika forskningsprojekt vid CTR och som lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping på halvtid 2015 till 2018. Docent i kyrkohistoria 2018.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Föreståndare för Lund Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA, 2023-.

Invald i Vetenskapssocieteten i Lund 2020.

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-2022.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt (2014).

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09