Person

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik. Arbetar framför allt med ämneslärarutbildningen vid CTR. Undervisar också på kurser med kyrkohistorisk inriktning på grund- och avancerad nivå. Min forskning rör framför allt tidigmodern svensk kyrkohistoria. Arbetar i anslutning till detta gärna med utgåvor av tidigmodernt källmaterial. Bland andra forskningsintressen finns historiebruk, stiftshistoria, militärhistoria och religionsundervisning. Även medarbetare vid Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA.

Blev teologie doktor i kyrkohistoria 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Var därefter verksam som forskare inom projekten "Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia", "Göteborgs stifts herdaminne" samt "Den ortodoxe pietisten. Andreas Hilleström i Karlskrona 1715-1716", och var 2015 till 2018 lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping på halvtid. Docent i kyrkohistoria 2018.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (48 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Invald i Vetenskapssocieteten i Lund 2020.

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-2022.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt (2014).

Universitetslektor, docent

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum LUX: B 226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09