Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS)

För många som läser i Lund är studentkåren en viktig del av det sociala och akademiska livet. För dig som studerar vid CTR finns HTS – Humanistiska och teologiska studentkåren. Kårens främsta uppgift är att bevaka utbildningarna på Humanistiska och teologiska fakulteterna, genom att säkra studenternas inflytande när det gäller utbildning och studiemiljö. Har du frågor om din utbildning? HTS är ett stöd och en hjälp för studenter som vill delta i påverkansarbete på Lunds universitet. Kåren är också ett stöd för den som stöter på problem med exempelvis kursplaner, litteraturlistor, handledning, studiemiljöer, diskriminering, m.m.
HTS
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-03-26