Utbildning på forskarnivå

En stor del av CTR:s verksamhet utgörs av forskarutbildning. För denna finns särskilda riktlinjer (PDF) på HT-fakulteternas hemsida. Forskarutbildning bedrivs inom elva olika ämnen och varje forskarutbildningsämne har sin särskilda allmänna studieplan. Dessa finns som PDF-filer på HT-fakulteternas hemsida. Vill du läsa presentationer av de enskilda forskarämnena går du till "forskarutbildningsämnen".

Humanistisk-Teologiska doktorandrådet

Humanistisk-Teologiska doktorandrådet är en del av Doktorandkåren vid Lunds universitet. HTDR består av doktorandombuden från de olika institutionerna vid HT-fakulteterna tillsammans med doktorandrepresentanterna i fakultetsspecifika organ och i doktorandkårens fullmäktige och styrelse.
Promotionen
Promotionen.
Promotionen.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2019-05-22