Forskning

Forskning och forskarutbildning (med bortåt 90 doktorander) bedrivs inom ett flertal ämnen:

I religionshistoria är de stora världsreligionerna föremål för källstudier och fältforskning, t ex buddhismen, hinduismen och ursprungsbefolkningarnas religioner i Nordamerika. Islamologi är som ämne unikt i Norden. Projektet ”Bortom teologi: antik polemik, identitetsskapande och modern forskning” kombinerar judaistik och Nya testamentets exegetik. Bibelforskningen är uppdelad på Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik. Den ägnar sig åt Bibelns tillkomst och uttolkning. I projektet ”Drakar och hästar” undersöks indoeuropéer och indoeuropeiska i Gamla testamentets värld. I ett projekt, finansierat av Svensk kärnbränslehantering, undersöks hur man kan underlätta för framtida generationer att förstå det språk vi använder, vad som behövs för att rekonstruera ett utdött språk, och hur man beskriver en teknik som fallit i glömska. Den kyrkohistoriska forskningen är specialiserad på svenskt kyrkoliv i ett internationellt perspektiv och på den tidiga kristenheten (patristik). Ett större forskningsprogram undersöker hur en kristen bildningstradition växte fram inom det tidiga klosterväsendet, ett annat projekt Lunds domkapitels historia under 1000 år. Praktisk teologi studerar typiskt kristen praxis i historia och nutid. Missionsvetenskap med ekumenik är ett internationellt ämne med ett stort anslag för forskning om afrikansk kristenhet. Religionsteologin uppmärksammar samspelet mellan judisk, kristen och muslimsk tro och tradition. Den systematiska teologin undersöker den kristna trons tolkning i historia och nutid. Religionsfilosofi med etik studerar religion utifrån klassiska filosofiska resp. etiska frågor.

Priser och utmärkelser

Nedan hittar du de senaste priserna och utmärkelserna som medarbetare vid CTR erhållit. Hela listan hittar du i forskningsportalen LUCRIS.
 

Data från forskningsportalen LUCRIS:

Universitetshuset, Lundagård. Foto.

Forskningsoutput

Världskarta. Bild.

Internationella samarbeten

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-05-22