Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.ctr.lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur www.ctr.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta johan.grevstigctr.luse.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagen, kontakta johan.grevstigctr.luse så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan i förhållande till Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt och som behöver åtgärdas

Beskriv med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. WCAG1.3.1 (A)

Se till att text går att förstora utan problem. WCAG1.4.4 (AA)

Använd text, inte bilder, för att visa text. WCAG1.4.5 (AA)

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG2.4.1 (A)

Skriv tydliga länkar. WCAG2.4.4 (A)

Ange sidans språk i koden. WCAG3.1.1 (A)

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning. WCAG3.2.2 (A)

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har testat webbplatsen genom Access Monitor Plus. Senaste bedömningen gjordes den 16 sep 2020.

Senast uppdaterad

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 sep 2020.

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-09-23