Studentporträtt

Möt några av våra studenter på CTR, och läs om vad deras studier har lett till!

Vägen mot en kandidatexamen i religionshistoria har inte alltid varit spikrak för Anna Hansson, i ungdomsåren var först drömmen en karriär som arkitekt och senare var det ett yrkesliv som psykolog. Efter folkhögskola och sedan kurser i vetenskapsfilosofi och arkitektur insåg Anna att det framför allt är samspelet mellan människor som fångar hennes intresse.
    - Jag är intresserad av människor och existentiella frågor och vill studera det på djupet.

Anna Hansson. Foto: Björn Fritz.

Det är hennes samhällsintresse i kombination med ett genuint intresse för människor som gjorde att Anna sökte sig till religionsstudier på Centrum för teologi och religionsvetenskap.
    - Genom kunskaper i religion förstår du människor, samspelet i samhället och bakgrunden till många konflikter.
    Anna har redan under sin utbildning valt att undersöka arbetsmarknaden och har därför praktiserat hos Myndigheten för stöd till trossamfund, en arbetsplats där Anna trivdes bra.
    - Det var mycket jobb, från morgonen till eftermiddagen men jag trivdes jättebra och blev väl omhändertagen, och trivseln är viktig då en så stor del av dagen tillbringas på arbetsplatsen.
    Praktiktiden innebar möten med människor från olika trossamfund och utmynnade även i en rapport om buddhisters andliga vård inom sjukvården i Sverige.
    - Det var mycket självständigt arbete med den rapport jag skrev, men handledarna fanns alltid tillgängliga.
    Den slutliga examen kommer att innehålla kurser från flera olika ämnesfält, något som Anna uppmuntrar till, hennes råd är att söka sin utbildning efter intresse och känsla.
    - Jag trivs också bra på institutionen och med lärarna vilket är viktigt.
    Anna har inga planer på att bli vare sig präst eller lärare, hennes praktik visar att det finns plats för kunskaper i religion även på andra delar av arbetsmarknaden.
    - Religion finns på alla nivåer i samhället, från den enskilda människans existentiella frågor till internationell politik.

Text och foto: Björn Fritz

Desirée Lind har alltid velat studera vidare efter gymnasiet, hennes intresse för teologi växte fram under tonåren samtidigt med insikten om hur mycket religion påverkar både individen och världen i stort. Efter en tids praktik hos Svenska kyrkan i Göteborg kändes det självklart att söka sig vidare till studier i religionsvetenskap och teologi.

Desirée Lind.

Lunds universitets gedigna rykte och dess internationella karaktär framhåller Desirée som starka skäl för att hon valde just Lund. Ett annat är de öppna föreläsningarna som ges – ofta med internationella forskare.
    - Att kunna gå på dessa föreläsningar är en fantastisk möjlighet.
    Religionsvetenskap och teologi är något som hon verkligen rekommenderar alla att studera, det erbjuder en fantastisk bredd i utbildningen. Religionshistoria, filosofi och etik är till exempel ämnen som bjuder in till diskussioner om livet. Förutom bredden så finns det även stora möjligheter att fördjupa sina kunskaper.
    - Jag har valt att studera den hebreiska bibeln, att placera in ett så otroligt komplext sammanställt verk i en historisk kontext, gör att man får en djupare förståelse för texten.
    Desirée betonar också hur otroligt mycket det går att få ut av att läsa religionsvetenskap och teologi även för icke troende. Vårt samhälle präglas mycket av alla olika kulturer och religioner som formar oss som individer.
    - Religionen påverkar hur vi interagerar och fungerar tillsammans i samhället.
    Den fantastiska samanhållningen i klassen är också något som hon framhåller som positivt med sina studier.
    - Även om vi ofta tycker olika så finns det en grundläggande respekt. Här finns alltid något att prata om. Vi kommer från många olika bakgrunder men har ändå mycket gemensamt vilket ger många infallsvinklar och otroligt mycket intressant att diskutera.
    Den otroligt engagerade personalen är något som Desirée menar bidrar till den goda studiemiljön på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Att veta att det går att få hjälp när det kör ihop sig är guld värt. Man får inte heller glömma att ta hjälp av sina studiekamrater.
    - Vi sitter alla inne med olika kunskap, det ska vi så klart använda.

Text: Björn Fritz
 

Från barndomens dröm om att jobba som byggare eller operasångare kan steget till studier i religionskunskap och teologi verka avlägset, ändå tog Jakob Signäs det när kunskapstörsten efter gymnasiet blev för stor. Efter en första termin med studier i historia visste Jakob hur han ville gå vidare.

Jakob Signäs.

    - Intresset för religionen, att få lära mig mer om vår kristna tradition, men även andra traditioner och få djupare kunskap speciellt i religionsundervisning.
    Med viljan att söka kunskap och en fundering på att bli lärare blev studier i religionsvetenskap på Lunds universitet det naturliga valet för denna Malmöbo, och det var inte bara närheten och kärleken till Öresundsregionen som fällde avgörandet.
    - Jag viste att Lund är högt skattat, jag har många bekanta som läst i Lund, som har studerat religion i Lund, och var väldigt positiva och då kändes det som ett väldigt naturligt val.
    Att studera teologi är definitivt inte bara för blivande präster, Jakob har själv inga planer på detta utan tycker att det är något för alla. Religoner har länge format samhället och tanken på en värld utan en gud är en förhållandevis modern företeelse.
    - Det spännande tycker jag är att få ställa dom stora frågorna, att titta tillbaka i historien om vad som tänkts om människan, om världen och om Gud - om det gudomliga, om vad detta är. På något sätt det outsagda, det mystiska med livet som kanske inte är en rent materialistisk värld.
    Kunskaper inom religionsvetenskap och teologi är något som Jakob ser behov av, lika lite som det finns en kristendom så anser han att vi borde prata om alla de olika former av islam, judendom och kristendom som finns istället för att generalisera.
    - Ofta möts vi av en förenklad bild, både av religiösa uttryck, strukturer och liknande. Men inom alla religioner så är det betydligt mer komplext och det finns så många uttryck, det finns ingen enhetlighet någonstans.
    För att underlätta sina studier tycker Jakob att det är viktigt att hitta sin egen teknik, han tror inte att det finns ett sätt som passar alla. Själv läser han mycket men med många pauser för att få tid att reflektera, stryker under det viktiga och sammanfattar boken när den är färdigläst. Studiedisciplin är viktigt, speciellt högre upp i studierna när det blir glesare mellan föreläsningarna och studenten förväntas ta ett större ansvar för sina studier.
    Jakob har själv plockat ihop kurser till sin examen och tycker att det fungerar bra, han anser att bra kontakt med sin studievägledare underlättar och att det kan vara bra att själv vara lite påläst om vilka val som finns. För blivande studenter tycker han att det kan vara bra att först prova ett ämne en termin, det kan till och med vara bra att läsa något bara för att få nya perspektiv.
    - Börja att gå efter lust, även om du har en tanke på ett yrke i framtiden så sök den första kursen på universitetet som någonting som du bara tycker verkar kul.
    Själv har Jakob läst historia innan sina studier i teologi och religionsvetenskap och under denna termin läser han idé- och lärdomshistoria, något han ser som en förberedelse till att senare läsa på masternivå.
    - Nu lägger jag min grund för att verkligen kunna de stora tankedragen, att få fördjupa mig i namn som Foucault och Spinoza, namn som diskuteras inom akademin. Jag ser här idé- och lärdomshistoria som det grundläggande, det basala där jag får de stora dragen och får göra några nedslag hos historiska tänkare.
    Vägen till ett framtida yrkesliv är ännu inte utstakad, tanken finns på en masterutbildning inom teologi eller religionsvetenskap. Jakob är inte heller främmande för att senare jobba som forskare, men ser även alternativ inom statliga organisationer.
    För att nå sina mål menar han att det är viktigt att ha roligt och njuta på vägen för att orka vidare varje dag.
    - Det är viktigt att låta passionen finnas, låta intresset vara närvarande, jag tror att det är väldigt viktigt.

Text & foto: Björn Fritz

    - Participating in the Religious Roots of Europe program through Lund University has been one of the most rewarding experiences of my life, says Theresa Haynes, student Master´s programme Religious Roots of Europe (RRE).
    - When I joined the RRE program two years ago, I could not have known how much the program would stretch me academically and personally.

Theresa Haynes, RRE student.

    - I began RRE self-conscious of my limitations as a nontraditional student who had been absent from the traditional classroom for several years, but with the help of my patient professors and wonderfully diverse cohort of students, I was able to succeed.

    - RRE is a unique program that combines history and religious studies through a format of both online learning and in-person, international seminars. The result is a rich dialogue between students of diverse religious and national backgrounds. The combination of distance learning and in-person seminars also provides an opportunity to develop meaningful relationships. Whether it was exploring Roman ruins together or staying out too late in Copenhagen or simply making dinner in Oslo, I found the time we spent together deepened our friendships and enriched our learning experience.

    - I came into the program with a background in Christianity, but I am finishing having learned Hebrew and Arabic, the historical beginnings of Judaism and Islam, scriptures of the three Abrahamic religions, Jewish literature, apologetics, ancient Roman religion and the theoretical frameworks necessary to understand academic writing and research.  In the process I have become a better researcher and writer, transforming my historical interests from hobbyist to academic. It has been well worth the two years spent in the RRE program!

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2021-06-30