Studentporträtt

Möt några av alla de fantastiska studenter som studerar religionsvetenskap och teologi vid CTR!

Ebba Lindkvist - studerar på kandidatprogrammet

Ebba Lindkvist (23 år, Lund) läser kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi med målet att bli präst i Svenska kyrkan. Just nu är det intensiva studier - bland annat inom favoritområdet tros- och livsåskådningsvetenskap!

Kan du berätta lite om din bakgrund?
- Jag är född och uppvuxen i ostkustens pärla, sommarstaden Västervik. Innan mina studier i Lund fick jag möjlighet att arbeta som församlingsassistent i Svenska kyrkan och fick då upp ögonen för prästämbetet. När mitt vikariat tog slut gick flyttlasset till Lund för studier vid CTR.

Vad gör du i skrivande stund?
- Jag har precis börjat termin fyra på kandidatprogrammet, vilket för min del innebär fördjupningsstudier i tros- och livsåskådningsvetenskap och Gamla testamentet på originalspråk. Det innebär i praktiken att jag delar min tid mellan att läsa och översätta den hebreiska bibeln och fördjupa mig i metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap.

Ebba Lindkvist. Foto.

Vad var det som fick dig att börja läsa just religion?
- Jag har alltid varit fascinerad av religion men valde att studera ämnet då jag i flera år drömt om att bli präst i Svenska kyrkan, och för att ta en prästexamen behövs en magisterexamen i religionsvetenskap och teologi. 

Vad har du fått lära dig så långt?  
- Varje termin har varit fullspäckad av nya kunskaper! Vi har fått lära oss om de stora religionerna såsom judendom, islam, hinduism, fått fördjupade kunskaper om Bibelns innehåll och historia, även kyrkohistoria, och till sist har jag fått lära mig mycket om tros- och livsåskådningsvetenskap där vi gått igenom religiösa föreställningar, etiska frågor och mycket mer. Jag har lärt mig mest om tros- och livsåskådningsvetenskap eftersom det är ämnet jag har valt att skriva min kandidatuppsats i.

Har du lärt dig något nytt, som du tycker har förändrat dina perspektiv?
- Förra terminen fick jag studera försoning utifrån nutida kolonialiseringsprocesser. Jag fick bland annat lära mig hur sådana försoningsprocesser kan och bör gå till, för att en försoning ska kunna vara möjlig. Den delkursen gav mig nya och viktiga perspektiv på sanning, försoning, övergrepp och kolonialisering.

Berätta om en kurs du gillade extra mycket?
- Min favoritkurs hittills har varit (O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens. Jag gick den som sommarkurs innan jag började plugga och det var den som fick mig att vilja studera religionsvetenskap, och särskilt tros- och livsåskådningsvetenskap på heltid i Lund. Kursen är väldigt populär och behandlar olika filosofiska bevis för Guds existens. Den väckte ett genuint intresse hos mig och var mycket bra uppbyggd.

Vilket är ditt favoritämne?
- Mitt favoritämne är tros- och livsåskådningsvetenskap och särskilt etik.  Det är ett ämne som ställer de viktiga frågorna, såsom vilka konsekvenser får våra val, vilket ansvar har vi som människor, och hur kan vi samexistera? En del tycker att tros- och livsåskådningsvetenskap är svårt då det inte riktigt liknar de andra ämnena som ofta lägger stort fokus vid fakta, men jag ser det snarare som en tillgång att etiken ständigt förändras i den tid som är.
 
Hur är det att vara student på CTR?
- Jag tycker att det är väldigt roligt att vara student på just CTR. Jag upplever att det är god stämning studenter emellan, vilket så klart bidrar till den trevliga och framåtsträvande atmosfären som jag tycker att CTR har. Ett stort plus är den stora kompetens som institutionen besitter med sina professorer, lektorer, doktorander och den forskning som bedrivs här. Denna kompetens får vi som studenter i väldigt hög grad ta del av genom våra studier. Överlag tycker jag att CTR är väldigt hemtrevligt.

Vad har varit det svåraste?
- Att som ny student komma in i den akademiska världen. Det tog ett tag att komma in i "universitetslingot", att reda ut vad skillnaden mellan en salstenta och en dugga är, till exempel. Men det löste sig med tidens gång.

Det roligaste?
Det utan tvekan roligaste har varit att få bo och verka i en stad med så många andra studenter, att mötas på nationer, i kåren och andra studentorganisationer.

Har du gjort några utlandsstudier?
- Jag är antagen till att åka på utbyte våren 2025 inom ramen för min kandidatexamen. Då ska jag studera Critical race theory vid Denver University i USA.

Vilken relevans tror du att dina studier har för ditt arbetsliv?
- Eftersom jag har siktet inställt på att bli präst så tror jag att mina studier kommer att ha stor relevans för mitt vardagliga arbetsliv, i allt från att skriva predikningar och leda bibelstudiegrupper till att kunna möta andra religiösa aktörer i samhället och samarbeta med dem.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att börja läsa religion?
- Kör!! Religionsvetenskap är såklart spännande i sig, men övar dig också i färdigheter som kan komma till användning inom de flesta områdena i samhället, som att förstå människa och religion, kunna resonera om samhället och förstå praktiker i historia och nutid.

Vad har du för framtidsplaner?
- De närmaste åren kommer jag att fortsätta med att först ta en kandidatexamen i teologi, för att sedan gå vidare mot en magister eller master i teologi. Efter det väntar förhoppningsvis en prästtjänst i en församling.

Foto: Thea Ringborg

Benjamin Fridell - studerar på masterprogrammet

Benjamin Fridell (28 år, Lund) har ett stort intresse för esoterism. Nu läser han masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi med inriktning religionshistoria, och fördjupar sig i ämnet. Att börja studera vid CTR kan vara bland de bästa val han gjort och studierna har gett mersmak - Benjamin vill gärna fortsätta inom akademin som forskare.

Kan du berätta lite om din bakgrund?
- Efter studenten ryckte jag in i armén vid Skövde Garnison och arbetade som yrkessoldat i drygt 2 år. Därefter jobbade jag med livsmedel på Nowaste Logistics i Helsingborg i över 3 år. Efter att ha arbetat med praktiska jobb en längre tid började jag fatta tycke för mer teoretiska ämnen - det var dags att börja studera! När jag väl började titta på vad universiteten erbjöd fann jag en kurs i Lund om ockultism, magi, och hemliga sällskap, och jag insåg direkt vad jag ville göra.

Benjamin Fridell. Foto.

Vad gör du just nu?
- För tillfället läser jag en metodkurs på avancerad nivå, parallellt med en kurs där jag fördjupar mig i ockultismens receptionshistoria under upplysningen och i esoterisk diskurs.

Vad var det som fick dig att börja läsa just religion?
- För mig har religion alltid varit fascinerande och har varit ett ”tyst intresse” sedan länge. En av orsakerna till att jag började studera är att religion även är en del av historia – ett annat av mina favoritämnen. Jag bestämde mig när jag fick reda på att man kunde läsa ockultism, magi, kabbalah och andra esoteriska ämnen på universitetsnivå. Då visste jag direkt att teologi och religionsvetenskap var ämnet för mig.

Vad har du fått lära dig så långt?
- Hittills har jag fått lära mig en massa om religioner; deras praktiker, teologi, och mystik. Framför allt mycket om det esoteriska studiet och ockultism som är mitt huvudområde. Jag har fått lära mig att religionshistoria är ett brett ämne som berör religion, New Age, spiritualism, samt det sociologiska studiet av religion - för att nämna några områden. Jag förstår nu att det som anses vara ”religion” eller ”esoteriskt” är ett mer komplext fenomen än vad man tror. Vad handlar Jesu Korsfästelse egentligen om? Vad är magi? Vad innebär heresiologi? Det är några av de frågor man kan fördjupa sig i på programmet.

Berätta om något nytt du har lärt dig och som du tycker har förändrat dina perspektiv?
- I kandidatprogrammet fick jag ett smörgåsbord av teologiska, filosofiska och esoteriska ämnen som jag skrev mindre uppsatser i, gjorde hemtentor och salstentor. Nu på mastersprogrammet går jag mer in på de teorier, metoder och terminologier som utgör det vetenskapliga studiet; områden som historiografi, ritual, text, och religion i samhället. Genom att läsa och skriva recensioner på vetenskapliga verk får jag lära mig att förstå vad en forskare har för syfte och metod; det akademiska hantverket. Mitt perspektiv på vad religionshistoria innebär har fördjupats. Jag har även börjat se världen från mer än ett perspektiv. Religion har en plats i alla kulturer - hur sekulära de än är så finns spår av traditioner av religiös och teologisk karaktär.

Berätta om en kurs du gillade extra mycket?
- Jag har läst många roliga och intressanta kurser men en kurs var av särskilt intresse och den som gjorde att jag sökte till kandidatprogrammet: Kursen Ockultism, magi och hemliga sällskap. Den gav mig en introduktion i det esoteriska studiet och jag förstod direkt att det var precis vad jag ville fördjupa mig i. Vi läste om ockulta traditioner, ockultismens grundare Eliphas Lévi, den världskände magikern Aleister Crowley, för att nämna något av kursinnehållet.

Vilket är ditt favoritämne?
- Religionshistoria! Det är ett brett ämne med möjligheten att studera flera religioner, och med hjälp av en rad olika metoder. Jag studerar främst esoterism, också det ett ämne med en mångfald av områden att undersöka, som religionssociologi, religionsantropologi och religionspsykologi.

Vad skrev du om i din kandidatuppsats, och varför intresserade uppsatsämnet dig?
- Mitt arbete handlade om att undersöka det ockulta sällskapet The Hermetic Order of the Golden Dawn som grundades 1888. Jag ville analysera tre originella texter av två medlemmar för att jämföra om det som står skrivet stämmer överens med en modern forskares hypotes om att Golden Dawn förändrat sättet vi uppfattar magi. Om det är något man inte kommer ifrån när man läser om ockultism, så är det Golden Dawn. Sällskapet hade en stor inverkan i västvärlden med deras magiska praxis, och allt som jag läst om Golden Dawn i kurser och på fritiden ledde till att jag ville undersöka perspektiv från både den historiska förståelsen genom medlemmars texter, och modern forskning.

Hur är det att vara student på CTR?
- Att vara student på CTR kan vara bland de bästa val jag gjort. Utöver att miljön ger en god ”study vibe” får man chansen att gå på forskarseminarier, disputationer och symposium där man får ta del av den forskning som pågår i nuläget, samt en god kontakt med studievägledare och de forskare som utbildar en på programmet och ger goda råd om hur man kommer längre inom akademin.  

Vad har varit det svåraste?
- Att ändra mitt sätt att förstå världen och folket omkring mig. Jag har inte befunnit mig i en religiös miljö tidigare, och plötsligt fann jag mig i en värld av bland annat djupt religiösa personer som studerar till präster inom kristendomen - en religion som jag trodde mig förstå, men som jag nu har en betydligt djupare förståelse för. Vilken inriktning jag skulle välja var också svårt till en början, när jag insåg hur mycket det finns att studera i religionens värld.

Det roligaste?
- Det roligaste är att jag nu vet vad jag verkligen vill få ut av mina studier, fått en massvis med vänner för livet, och att jag nu har ett nytt perspektiv på både det religiösa och det icke-religiösa.

Har du gjort några utlandsstudier?
- Inte än, men jag blev nyss antagen till University of Amsterdam där jag kommer läsa kurser relaterade till mitt huvudämne som jag anser kommer spela en viktig roll för min akademiska karriär.

Vilken relevans tror du att dina studier har för ditt arbetsliv?
- Mina studier har stor relevans för mitt yrkesliv då jag har ambitioner att själv bli forskare i framtiden. Det bästa med CTR är att man får ta del av så mycket mer än bara studierna. Man får chansen att medverka på symposium och forskarträffar som breddar ens kunskap om det akademiska arbetet och inte minst bidrar till en djupare förståelse av kurslitteraturen.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att börja läsa religion?
- Om du vill läsa religion vid Lunds universitet har du en spännande tid framför dig! Vare sig du är intresserad av kristendom, islamologi, judaistik eller religionshistoria så har CTR det. Ge dig in i en värld där du kan diskutera och skriva om ämnen som du annars inte hade trott dig göra; allt från seminarier om filosofins Teodicé-problem och Guds roll i världen, till uppsatser om magi, demoner, och hemliga sällskap.

Vad har du för framtidsplaner?
- Mitt mål är att söka till doktorandutbildningen i religionshistoria och slutligen bli en del av akademin där jag får chansen att bidra till den historiska förståelsen för mitt ämne och att få ta del av allt den akademiska världen erbjuder. Att bli forskare ger mig möjligheten att få arbeta med något jag verkligen brinner för.

Desirée Lind - studerar på masterprogrammet Religious Roots of Europe

Desirée Lind (25 år, Lund) har alltid velat studera vidare efter gymnasiet, hennes intresse för teologi växte fram under tonåren samtidigt med insikten om hur mycket religion påverkar både individen och världen i stort. Efter en tids praktik hos Svenska kyrkan i Göteborg kändes det självklart att söka sig vidare till studier i religionsvetenskap och teologi.

Lunds universitets gedigna rykte och dess internationella karaktär framhåller Desirée som starka skäl för att hon valde just Lund. Ett annat är de öppna föreläsningarna som ges – ofta med internationella forskare.
    - Att kunna gå på dessa föreläsningar är en fantastisk möjlighet.

Desirée Lind.

    Religionsvetenskap och teologi är något som hon verkligen rekommenderar alla att studera, det erbjuder en fantastisk bredd i utbildningen. Religionshistoria, filosofi och etik är till exempel ämnen som bjuder in till diskussioner om livet. Förutom bredden så finns det även stora möjligheter att fördjupa sina kunskaper.
    - Jag har valt att studera den hebreiska bibeln, att placera in ett så otroligt komplext sammanställt verk i en historisk kontext, gör att man får en djupare förståelse för texten.
    Desirée betonar också hur otroligt mycket det går att få ut av att läsa religionsvetenskap och teologi även för icke troende. Vårt samhälle präglas mycket av alla olika kulturer och religioner som formar oss som individer.
    - Religionen påverkar hur vi interagerar och fungerar tillsammans i samhället.
    Den fantastiska samanhållningen i klassen är också något som hon framhåller som positivt med sina studier.
    - Även om vi ofta tycker olika så finns det en grundläggande respekt. Här finns alltid något att prata om. Vi kommer från många olika bakgrunder men har ändå mycket gemensamt vilket ger många infallsvinklar och otroligt mycket intressant att diskutera.
    Den otroligt engagerade personalen är något som Desirée menar bidrar till den goda studiemiljön på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Att veta att det går att få hjälp när det kör ihop sig är guld värt. Man får inte heller glömma att ta hjälp av sina studiekamrater.
    - Vi sitter alla inne med olika kunskap, det ska vi så klart använda.

Text: Björn Fritz
 

Är du också fascinerad av religionens värld?

Ansök till kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi (startar både höst och vår)!

Har du redan en kandidatexamen och 30 hp fortsättningskurser inom något av våra ämnen, då kan du ansöka till masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi (startar höst).

Söker du efter ett internationellt masterprogram - läs mer om vårt engelskspråkiga program Religious Roots of Europe.

Frågor kring studier?

Kontakta gärna vår studievägledning.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-02-13