Fusk och plagiat

På den här sidan hittar du information om vad plagiat och fusk är, hur du undviker det och vilka rutiner Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har för hantering av ärenden gällande plagiat och fusk.

All utbildning och forskning vid Lunds universitet ska kännetecknas av akademisk hederlighet. Det innebär bland annat att plagiering inte är tillåtet. Plagiering betyder att du kopierar andras idéer eller ord utan att ge tillbörligt erkännande. Att ge tillbörligt erkännande handlar för dig som student om att göra korrekta källhänvisningar i de uppgifter du lämnar in. Oavsett om du hämtat informationen från en bok, andra studenters texter eller källor på internet måste du alltid ange källan på ett tydligt och akademiskt vedertaget sätt.

För vidare information om hur du skriver en korrekt källhänvisning kan du läsa mer i HT-bibliotekens guide Skriva och referera. Om du fortfarande är osäker på vad som gäller kan du kontakta en bibliotekarie eller fråga läraren på den kurs du läser.

Fusk innebär även andra medvetna försök att vilseleda. Det kan till exempel handla om användning av otillåtna hjälpmedel, såsom anteckningar, vid en tentamen eller att studenter samarbetat på ett otillbörligt sätt inom ramen för en individuell examinationsuppgift. Om inte annat anges av läraren på kursen räknas även all användning av artificiell intelligens (AI) i form av chattbotar – så kallade generativa AI-verktyg – som fusk.

När misstanke om fusk eller försök till fusk uppkommer är det undervisande lärares skyldighet att informera institutionens studierektor. Vid misstanke om fusk följer institutionen alltid samma rutin:

  1. Undervisande lärare skickar ett underlag till studierektor där det framgår vad studenten är misstänkt för. Det underlaget kan till exempel utgöras av instruktionen till examinationsuppgiften, studentens inlämnade examinationsuppgift och utdrag ur Ouriginal.
  2. Studenten informeras om misstankarna och får möjlighet att berätta om sin inställning till dessa.
  3. Om misstankarna kvarstår efter institutionens hantering av ärendet anmäls ärendet till rektor och en utredning inleds av universitetsförvaltningens juridiska avdelning. Studenten informeras officiellt om misstanken och ges möjlighet att skriftligen redogöra för sin inställning till anmälans innehåll.
  4. När den juridiska avdelningen utrett ärendet skickas det till disciplinnämnden som prövar alla misstänkta fall av fusk. Studenten har rätt att delta vid nämndens möte och uttala sig om ärendet.
  5. Disciplinnämnden fattar beslut om att antingen lämna ärendet utan vidare åtgärd eller fälla studenten för fusk. I det senare fallet får studenten antingen en varning eller stängs av från universitetets utbildning under en begränsad tid.

Plagiat och fusk riskerar med andra ord att leda till allvarliga konsekvenser för dig som student. Gör därför ditt yttersta för att undvika att misstanke uppstår genom att säkerställa att du känner till vilka regler som gäller. Mer information om fusk och hur det hanteras vid Lunds universitet går att läsa här: Fusk, störningar och trakasserier.

Skriva & referera

Råd, tips och användbara länkar och resurser från HT-biblioteken
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-05-16