Publikationer från CTR

Böcker (5 av 421 st)

Redaktörskap (5 av 205 st)

Artiklar (5 av 668 st)

Bokkapitel (5 av 1007 st)

Förord (5 av 10 st)

Encyklopediartiklar (5 av 47 st)

Konferensbidrag (5 av 197 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 9 st)

Recensioner (5 av 634 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 342 st)

Tidningsartiklar (5 av 266 st)

Övrigt (5 av 58 st)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-18