Publikationer från CTR

Böcker (5 av 416 st)

Redaktörskap (5 av 203 st)

Artiklar (5 av 654 st)

Bokkapitel (5 av 1003 st)

Förord (5 av 10 st)

Encyklopediartiklar (5 av 47 st)

Konferensbidrag (5 av 196 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 9 st)

Recensioner (5 av 624 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 333 st)

Tidningsartiklar (5 av 251 st)

Övrigt (5 av 58 st)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-18