Publikationer från CTR

Böcker (5 av 401 st)

Redaktörskap (5 av 192 st)

Artiklar (5 av 539 st)

Bokkapitel (5 av 901 st)

Förord (5 av 7 st)

Encyklopediartiklar (5 av 43 st)

Konferensbidrag (5 av 188 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 8 st)

Recensioner (5 av 547 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 300 st)

Tidningsartiklar (5 av 205 st)

Övrigt (5 av 35 st)