Publikationer från CTR

Böcker (5 av 401 st)

Redaktörskap (5 av 193 st)

Artiklar (5 av 562 st)

Bokkapitel (5 av 926 st)

Förord (5 av 8 st)

Encyklopediartiklar (5 av 44 st)

Konferensbidrag (5 av 188 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 8 st)

Recensioner (5 av 557 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 308 st)

Tidningsartiklar (5 av 218 st)

Övrigt (5 av 37 st)