Publikationer från CTR

Böcker (5 av 404 st)

Redaktörskap (5 av 200 st)

Artiklar (5 av 603 st)

Bokkapitel (5 av 978 st)

Förord (5 av 9 st)

Encyklopediartiklar (5 av 46 st)

Konferensbidrag (5 av 187 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 9 st)

Recensioner (5 av 592 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 320 st)

Tidningsartiklar (5 av 234 st)

Övrigt (5 av 43 st)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-18