Publikationer från CTR

Böcker (5 av 407 st)

Redaktörskap (5 av 203 st)

Artiklar (5 av 636 st)

Bokkapitel (5 av 991 st)

Förord (5 av 10 st)

Encyklopediartiklar (5 av 47 st)

Konferensbidrag (5 av 193 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 9 st)

Recensioner (5 av 607 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 324 st)

Tidningsartiklar (5 av 241 st)

Övrigt (5 av 58 st)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-18