Publikationer från CTR

Böcker (5 av 437 st)

Redaktörskap (5 av 213 st)

Artiklar (5 av 705 st)

Bokkapitel (5 av 1069 st)

Förord (5 av 12 st)

Encyklopediartiklar (5 av 65 st)

Konferensbidrag (5 av 207 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 10 st)

Recensioner (5 av 658 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 359 st)

Tidningsartiklar (5 av 281 st)

Övrigt (5 av 66 st)

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-18