Publikationer från CTR

Böcker (5 av 430 st)

Redaktörskap (5 av 212 st)

Artiklar (5 av 698 st)

Bokkapitel (5 av 1048 st)

Förord (5 av 12 st)

Encyklopediartiklar (5 av 64 st)

Konferensbidrag (5 av 204 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 10 st)

Recensioner (5 av 655 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 356 st)

Tidningsartiklar (5 av 277 st)

Övrigt (5 av 63 st)

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-18