Publikationer från CTR

Böcker (5 av 403 st)

Redaktörskap (5 av 194 st)

Artiklar (5 av 569 st)

Bokkapitel (5 av 938 st)

Förord (5 av 8 st)

Encyklopediartiklar (5 av 44 st)

Konferensbidrag (5 av 188 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 9 st)

Recensioner (5 av 559 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 310 st)

Tidningsartiklar (5 av 219 st)

Övrigt (5 av 37 st)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-18