Publikationer från CTR

Böcker (5 av 396 st)

Redaktörskap (5 av 190 st)

Artiklar (5 av 530 st)

Bokkapitel (5 av 881 st)

Förord (5 av 6 st)

Encyklopediartiklar (5 av 37 st)

Konferensbidrag (5 av 183 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 534 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 294 st)

Tidningsartiklar (5 av 202 st)

Övrigt (5 av 34 st)