Sommarkurser 2022

CTRB41 Christianity and Popular Culture 7,5 hp

The course examines Christianity's forms, figures, thought patterns and narratives in a range of contemporary popular culture products. These products range from films and streaming series to music, music videos and pop art products e.g. images and memes that are shared, liked and used on social media (Instagram and Youtube). The main content and focus of the course is the interaction between Christianity and popular culture.

Lärare: Emil Bjørn Hilton Saggau
Kursspråk: Engelska
Studiesätt: Heltid, campus
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-07-10
Förkunskapskrav: 30 hp inom religionsvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap

Till kurssidan


 

CTRB42 Från undervisning i förakt till dialog - kyrkan och judendomen 7,5 hp

Kyrkan och judendomen har haft ett milt sagt stormigt förhållande. Redan i vissa av Nya testamentets texter framställdes judarna ytterst negativt och värre blev det senare när kyrkan fick politisk makt och judarna utgjorde en diskriminerad och ibland förföljd religiös minoritet. I modern tid har detta ändrats och idag har de flesta kyrkosamfund gjort upp med det antijudiska arvet och gått in för respektfull dialog. Trots det finns en hel del mer subtil antijudiskhet kvar, också i samfund som Svenska Kyrkan.

Under den här kursen tar vi del av det historiska arvet, analyserar de grundläggande dokumenten för dialog och respekt men synar också de rester av en nedsättande syn på judendomen som finns kvar i kyrkan. Du får redskap för att kritiskt kunna värdera den judisk-kristna dialogens framgångar och kvarvarande problem.

Lärare: Svante Lundgren
Studiesätt: Helfart, campuskurs
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-07-10
Förkunskapskrav: 30 hp religionsvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap

Till kurssidan


 

CTRD05 (O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens 7,5 hp

Kan man med hjälp av filosofi och naturvetenskap dra slutsatser om Guds existens?
Tyder Big Bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare?
Tyder evolutionens blodiga historia snarare på motsatsen?
Är de kosmiska naturkonstanternas extremt gynnsamma värden en ren slump, ett av ofantligt många möjliga utfall i multiversum, eller är de medvetet finjusterade?

Dessa och många andra frågor diskuteras under kursens gång.

Lärare: Martin Lembke
Studiesätt: Halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-08-21
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Till kurssidan


 

CTRD09 Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken 7,5 hp

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen "Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken" lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade “testamenten”? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter?

Lärare: Joel Kuhlin, Maria Sturesson
Studiesätt: Halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-08-21
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Till kurssidan


 

CTRD10 In Dialogue with the Other: Engaging in Intercultural and Interfaith Encounters 7,5 hp

How to address people whose culture and religion seem unfamiliar to our worldview?
Does having faith necessarily imply divisions?
Is otherness an unavoidable source of conflict?
What tools can theology and religious studies offer to approach otherness and to overcome the challenges that stem from religious diversity?

Life in our multicultural society leads to encounters with cultural and religious diversity both in our private and professional life. The secular setting meets more often people for whom religion is not only a matter of private beliefs but part of their lifestyle. By providing an introduction to the various theories of ecumenical and interreligious dialogue, the course sets foundations for reflection on the encounters with religious diversity.

Lärare: Magdalena Dziaczkowska, Vera La Mela
Kursspråk: Engelska
Studiesätt: Heltid, distanskurs
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-07-10
Förkunskapskrav: 30 hp inom religionsvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap

Till kurssidan


 

JUDD41 Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen 7,5 hp

Judisk historia spänner över flera tusen år och är ständigt närvarande i samtida politisk debatt och kultur, både i världen och i Sverige. I en tid då antisemitiska konspirationsteorier skördar framgångar och utdragna konflikter i Mellanöstern ofta faller tillbaka på olika tolkningar av det förflutna erbjuder denna kurs en möjlighet till fördjupning. Syftet med kursen är att belysa kontinuitet och förändring i judisk historia, samt att ge historie- och religionsvetenskapliga perspektiv på samtida debatter och konflikter.

Lärare: Maria Karlsson, Daniel Leviathan, Karin Zetterholm
Studiesätt: Heltid, distanskurs
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-07-10
Förkunskapskrav: 30 hp akademiska studier

Till kurssidan


 

RHIB73 Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap 7,5 hp

Under 1800-talet blomstrade ockultismen, en bred kulturell strömning som försökte återförtrolla världen genom att återuppliva Antikens och Renässansens esoteriska läror. Dessa ockulta rörelser kunde organisera sig i löst sammanhållna grupper och hierarkiska ordenssällskap och intresserade sig för allt från ritualmagi och alkemi till spiritism och tarot.

Ockultismen är en del av vår historia och kultur som länge varit osynlig i akademisk forskning. Trots det har den haft stor påverkan på samhället. Tvärtemot vad man skulle kunna tro var de ockulta rörelserna engagerade i samhällsdebatten, från djurrätt och feminism till kolonialpolitik och nationalism.

Lärare: Olivia Cejvan, Johan Nilsson
Studiesätt: Halvfart, campus
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-08-21
Förkunskapskrav: 30 hp akademiska studier

Till kurssidan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2023-02-13