Kurs

Kurskod: JUDD41
Engelsk titel: Between Continuity and Change - Judaism in Sweden and the World
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: sommaren 2024
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-07-05
Anmälningskod: LU-S0802
Behörighet: Grundläggande och 30 hp i ett ämne

Introduktionsmöte: 2024-06-03 kl. 10.15 – 12.00

Lärare: Svante Lundgren

Beskrivning

Judisk historia spänner över flera tusen år och är ständigt närvarande i samtida politisk debatt och kultur, både i världen och i Sverige. I en tid då antisemitiska konspirationsteorier skördar framgångar och utdragna konflikter i Mellanöstern ofta faller tillbaka på olika tolkningar av det förflutna erbjuder denna kurs en möjlighet till fördjupning. Syftet med kursen är att belysa kontinuitet och förändring i judisk historia, samt att ge historie- och religionsvetenskapliga perspektiv på samtida debatter och konflikter.

Kursen tar ett helhetsgrepp på judisk historia men utgår specifikt från ett urval av avgörande händelser och skeden, och hur dessa kom att påverka judisk kultur, identitet och praktik – men också det omgivande samhället. Med utgångspunkt från modern judendom arbetar vi oss bakåt i tiden och identifierar historiska skeenden som format judisk tradition. Kursen behandlar också antisemitismens historia och olika uttryck genom historien samt viktiga händelser i svensk-judisk historia med särskilt fokus på situationen för svensk judenhet idag.

Kursen riktar sig till alla med ett brett intresse för judisk historia och religionshistoria, men välkomnar särskilt verksamma eller blivande lärare. I ljuset av växande antisemitism är det viktigare än någonsin att elever ges kunskap om judisk historia och judendom, men dessa ämnen kan också vara svåra, kontroversiella och känsliga att undervisa om. Kursen erbjuder därför möjligheter till didaktisk fördjupning kring judisk historia i klassrummet.

Utbildningstillfällen – sommaren 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
3 juni 2024 – 5 juli 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 26 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Sommaren 2024

Öppnar eventuellt 26 april

Introduktionsmöte

Måndagen den 3 juni
kl. 10.15 – 12.00, obligatoriskt

DISTANSKURS

Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen, är relevant för bland annat verksamma eller blivande lärare. Bild: The Flight of the Prisoners, James Tissot, Jewish Museum, New York.

LÄRARE PÅ KURSEN

Svante Lundgren, docent i judaistik

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15