Course

Course code: JUDD41
Swedish title: Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i Sverige och världen
ECTS credits: 7.5

Teaching – spring semester of 2022

From 9 February, more teaching will be conducted on campus. During the gradual return to campus, some digital teaching will continue. Hence, it is very important that you pay attention to information from your teacher and potential changes in your schedule in Canvas and/or TimeEdit.

Study period: summer 2022
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2022-06-06 – 2022-07-10
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-S0806

Teachers: Maria Karlsson, Daniel Leviathan, Karin Zetterholm

Description

Judisk historia spänner över flera tusen år och är ständigt närvarande i samtida politisk debatt och kultur, både i världen och i Sverige. I en tid då antisemitiska konspirationsteorier skördar framgångar och utdragna konflikter i Mellanöstern ofta faller tillbaka på olika tolkningar av det förflutna erbjuder denna kurs en möjlighet till fördjupning. Syftet med kursen är att belysa kontinuitet och förändring i judisk historia, samt att ge historie- och religionsvetenskapliga perspektiv på samtida debatter och konflikter.

Kursen tar ett helhetsgrepp på judisk historia men utgår specifikt från ett urval av avgörande händelser och skeden, och hur dessa kom att påverka judisk kultur, identitet och praktik – men också det omgivande samhället. Med utgångspunkt från modern judendom arbetar vi oss bakåt i tiden och identifierar historiska skeenden som format judisk tradition. Kursen behandlar också antisemitismens historia och olika uttryck genom historien samt viktiga händelser i svensk-judisk historia med särskilt fokus på situationen för svensk judenhet idag.

Kursen riktar sig till alla med ett brett intresse för judisk historia och religionshistoria, men välkomnar särskilt verksamma eller blivande lärare. I ljuset av växande antisemitism är det viktigare än någonsin att elever ges kunskap om judisk historia och judendom, men dessa ämnen kan också vara svåra, kontroversiella och känsliga att undervisa om. Kursen erbjuder därför möjligheter till didaktisk fördjupning kring judisk historia i klassrummet.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-15