SI-ledare VT24

REVA10 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Alva Jönsson
Mitt namn är Alva Jönsson och jag kommer att vara SI-ledare på grundkursen i Religionsvetenskap och teologi. Jag läste grundkursen VT23 och fortsätter att läsa olika ämnen inom religion för att ta en kandidatexamen. Jag har alltid varit intresserad av religion så jag tycker det är väldigt roligt med religionsstudier. Det ska också bli roligt att få hjälpa er navigera det ständigt skiftande landskapet som grundkursens delkurser utgör. På SI-träffarna kommer vi tillsammans diskutera, reflektera, och hjälpas åt att förstå kursinnehållet, gå igenom gamla tentor och såklart fika!

Ni når mig snabbast på mail: tillalvajonssongmailcom

BIVC16 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk 15 hp

Fanny Gottfridsson

Mitt namn är Fanny Gottfridsson och jag tog nyligen min kandidatexamen på CTR med inriktning mot bibelvetenskap. Numera pluggar jag mastersprogrammet och är verksam som SI-ledare för fortsättningskursen och fördjupningskursen i nytestamentlig grekiska. På mina SI-pass lär vi oss av varandra och diskuterar innehåll, grammatik och översättningar. Och såklart fikar vi också!

Jag nås lättast på mail: fanny.g.gottfridssongmailcom

BIVC17 Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk 15 hp

Erik Jonsson
Mitt namn är Erik Jonsson och jag kommer vara SI-ledare för fortsättningskursen och fördjupningskursen i gamla testamentet med hebreiska. Jag påbörjade kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi på CTR VT21 och läser nu på avancerade nivå. Jag har en kandidatexamen i bibelvetenskap och SI-verksamheten har hjälpt mig mycket i mina studier och har alltid varit en trygg miljö där alla frågor, stora som små, fått plats och där alla kan bidra med någonting, oavsett studienivå. Ser fram emot att få djupdyka ned i den hebreiska grammatiken med er på SI-passen!

Ni når mig snabbast på mail: er5486jo-sstudent.luse

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-02-01