Examination och tentamen

Hur du examineras på din kurs framgår av kursplanen och av det material du får av läraren. Du kan stöta på olika examinationsformer under dina studier: skriftlig salstentamen, hemtentamen, digital tentamen (zoomtentamen), inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. När det gäller muntliga tentor, inlämningsuppgifter och hemtentor är det respektive lärare som ger dig instruktioner för hur examinationen ska gå till. Gemensamt för alla tentamina är att du ska kunna visa upp giltig fotolegitimation och naturligtvis att du håller dig till instruktionerna. Tänk på att det är din skyldighet som student att ta reda på vilka regler som gäller. 

Vi från institutionens sida har också en del skyldigheter när det gäller prov och examination. Läs igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på LU:s sidor:

Läs mer ...

Schema över CTR:s salstentor

Här hittar du schemat över alla salstentor vid CTR:

Samlingsschema salstentor

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du som är student vid CTR tentera om kurser som du inte har godkänt resultat på, så kallade uppsamlingstentor (gäller kurser med salstentor). Schemat för dessa omtentor kan du se i länken ovan.

Observera att föranmälan krävs till alla salstentor, även uppsamlingstentorna i augusti.

Endast så många tentor trycks upp som det finns anmälda studenter – kom ihåg att anmäla dig!

Du behöver även se till att du är (om)registrerad på den kurs du ska tentera. Kontrollera med studievägledningen om du är osäker på din registrering: studievagledarectr.luse.

Dessa uppsamlingstentor ges i augusti:

 • CTRA12 (kursen ges inte längre; sista möjligheten till uppsamlingstenta är i augusti 2024)
 • REVA10
 • ÄRED01 (kursen ges inte längre; sista möjligheten till uppsamlingstenta är i augusti 2024)
 • ÄRED11
 • RHIA12 (kursen ges inte längre; sista möjligheten till uppsamlingstenta är i augusti 2024)
 • RHIA20 (kursen ges inte längre; sista möjligheten till uppsamlingstenta är i augusti 2024)
 • RHIA23
 • BIVB23
 • BIVB25
 • BIVB26
 • BIVC16
 • BIVC17
 • ISLA11
 • ISLA21 
 • ISLA23

Anonymiserad rättning

Vid HT-fakulteterna rättas samtliga salstentor anonymt. Unika anonymkoder för varje tentamenstillfälle skapas och sparas i Ladok.

Vad gör jag som lärare? Följ instruktionerna som finns på intranätet under rubriken "Tentamenshantering": https://internt.ht.lu.se/gu/inst/ctr/grundutbildning/

Nyheter hösten 2023

Från och med hösten 2023

 • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
 • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Glöm inte att anmäla dig till din tenta i ladok.

Anmälan till alla tentor från våren 2023

Från och med vårterminen 2023 behöver du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor.

Information till lärare

Information till lärare och administratörer finns på intranätet.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-01-31