SI-verksamheten

SI står för engelskans Supplemental Instruction, men brukar på svenska benämnas Samverkansinlärning. SI-verksamhet finns på flera CTR-kurser, bl.a. på grundkursen i religionsvetenskap och teologi, och Gamla och Nya testamentet på grundspråk. Lunds universitets SI-verksamhet syftar till att förbereda studenter för högre utbildning, vara ett komplement till den ordinarie undervisningen, stimulera till aktivt deltagande i kursen, motivera studenterna till eget ansvar för läroprocessen, träna studieteknik, uppnå kritiskt tänkande och en förmåga till problemlösning samt arbete i studiegrupp.

SI-mötena leds av en eller två studenter som tidigare har läst kursen (eller en motsvarande kurs) och som har fått en speciell SI-ledarutbildning. Mötena är frivilliga, men lärarna ser gärna att studenter deltar eftersom det har visat sig att de som regelbundet går på SI-möten klarar sina kurser bättre än de som inte deltar.

Hur verksamheten läggs upp beror förstås på vilken kurs det gäller och på vilken nivå kursen ligger. På kurser på grundnivå kanske studieteknik och sociala kontakter betonas mer än på fortsättningskurserna.

Vanligtvis hålls ett SI-möte ca en gång per vecka och under mötena ges du som student chansen att diskutera frågor, funderingar och aktuella teman på kursen. SI-ledarna förbereder övningar som man arbetar med under mötet och man kan också tillsammans gå igenom gamla tentor eller föreläsningsanteckningar. Det är därför viktigt att du tar med dig kurslitteratur och föreläsningsanteckningar till SI-mötena. SI-ledarna styr upp mötena, men som student har du möjlighet att påverka mötenas innehåll. Prata gärna med din SI-ledare om du har specifika frågor eller områden som du vill diskutera på ett SI-möte. SI-ledarna kommer och informerar om verksamheten vid kursstart, och de dyker även upp på föreläsningar och berättar om kommande SI-möten. Samtliga SI-möten finns inlagda i kursens schema i TimeEdit. Att arbeta som SI-ledare är mycket roligt och givande, skulle du själv vilja prova på det är du välkommen att höra av dig till Tania Norell som är ansvarig för SI-verksamheten på CTR. Ansvarig för SI-verksamheten på CTR:
Tania Norell tania.norelllux.luse
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2019-01-23