Masterprogram och magisterutbildning

Masterprogram och magisterutbildning i religionsvetenskap och teologi vid CTR

Är du intresserad av att fördjupa dig i religion och livsåskådningar? Vill du förstå och kunna förklara religiösa händelser i historien och nutiden? Då kan vårt masterprogram i religionsvetenskap och teologi vara något för dig.

Beroende på ditt intresseområde och dina framtida mål, kan du i detta masterprogram välja att fördjupa dig inom något av dessa ämnen:

Här kan du studera religioner ur ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv. I ämnet undersöks religionernas mångfald, utveckling och betydelse för individer och samhällen i olika tider och platser.

Inom ämnet kan du studera islam som en religiös, kulturell och social företeelse i olika historiska och geografiska sammanhang. Islamologi använder sig av olika vetenskapliga metoder och teorier för att analysera och förstå tro, praktik, historia, konst, rätt, politik och andra aspekter av islam.

Här kan du studera judendomen som en religiös, kulturell och social företeelse i olika historiska och nutida sammanhang. Judaistik använder sig av olika vetenskapliga metoder och teorier för att analysera och förstå judisk tro, praktik, historia, filosofi, politik och andra aspekter av judendomen.

Här kan du studera religionens roll och funktion i människors liv och samhällen. Du kan undersöka hur religion påverkar och påverkas av samhällets strukturer, normer och värderingar.

Här studerar du de bibliska texterna i Gamla testamentet utifrån olika metoder och perspektiv. Ämnet undersöker texternas tillkomst, språk, litterära form, historiska bakgrund, religiösa innehåll, teologiska budskap och tolkningshistoria.

De bibliska texterna i Nya testamentet studeras utifrån olika metoder och perspektiv. Du kan bland annat undersöka texternas tillkomsthistoria, deras litterära form, deras teologiska budskap och hur texterna tolkats genom historien.

Inom ämnet kan du studera hur kristna traditioner har förhållit sig till olika historiska sammanhang och utmaningar. Även församlingslivet är ett viktigt studieområde. Hur har kyrkorna mött de faktiska människorna - som individer, grupper eller kulturer - och vilka idéer har dessa möten genererat?

Här studerar du hur kristendomen har spridit sig och förhållit sig till andra religioner och kulturer genom historien och i nutiden. Ämnet behandlar frågor som religionsdialog, kontextuell teologi och kyrkans uppdrag i världen.

Inom ämnet studerar du kyrkornas verksamhet i historia och nutid. Det kan till exempel rör sig om gudstjänsternas utformning, homiletik, själavård och diakoni. Hur ger människor uttryck för den kristna tron tillsammans med andra?

Ämnet behandlar filosofiska frågor som religion och livsåskådningar kan ge upphov till. Det rör sig ofta om grundläggande frågor som vad är mening, sanning, kunskap och verklighet?

Etiken behandlar övergripande frågor om rätt och fel, ont och gott och frågor om vad som karakteriserar en god människa, ett gott liv och det goda samhället. Hur kan och bör vi bedöma det moraliska värdet av en handling?

I ämnet studeras i första hand den kristna traditionens teologiska utveckling och nutida betydelse för såväl de kristna kyrkorna som samhället i stort. Den kristna teologin har genom historien varit intimt sammanflätad med den västerländska filosofin, varför även förhållandet mellan teologi och filosofi är en viktig del av ämnet.

En gedigen utbildning

Utöver fördjupade kunskaper inom ditt ämne, får du lära dig om olika teorier och metoder inom religionsvetenskap, samt utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska religiösa fenomen och processer. Programmet är på två år och består av fyra terminer.

Den första och andra terminen består av kurser inom din valda inriktning, samt en obligatorisk kurs i religionsvetenskapliga teorier och metoder.

Den tredje terminen kan du antingen välja att läsa valfria kurser, eller genomföra utbytesstudier vid något av Lunds universitets partneruniversitet runt om i världen. Att studera utomlands en termin kan vara en berikande och utvecklande upplevelse, som ger dig nya perspektiv och kunskaper, samt stärker din interkulturella kompetens. Du får också möjlighet att knyta kontakter med studenter och lärare från andra länder, samt uppleva en annan akademisk miljö och tradition.

Observera: Om du vill läsa utomlands din tredje termin, så behöver du ansöka om utbyte redan 15 okt - 15 nov under din första termin.

Läs mer om utbytesstudier

Den fjärde och sista terminen skriver du din masteruppsats, där du får visa din förmåga att självständigt genomföra en uppsats inom det fält du har valt att studera.

Att studera till en masterexamen kan vara både spännande och utmanande. Programmet vid CTR ger dig en gedigen utbildning inom ditt ämne, och är bland annat en god förberedelse för dig som siktar på att söka till en forskarutbildning i framtiden.

Benjamin Fridell - studerar på masterprogrammet

Benjamin Fridell (28 år, Lund) har ett stort intresse för esoterism. Nu läser han masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi med inriktning religionshistoria, och fördjupar sig i ämnet. Att börja studera vid CTR kan vara bland de bästa val han gjort och studierna har gett mersmak - Benjamin vill gärna fortsätta inom akademin som forskare.

Benjamin Fridell. Foto.

Kan du berätta lite om din bakgrund?
- Efter studenten ryckte jag in i armén vid Skövde Garnison och arbetade som yrkessoldat i drygt 2 år. Därefter jobbade jag med livsmedel på Nowaste Logistics i Helsingborg i över 3 år. Efter att ha arbetat med praktiska jobb en längre tid började jag fatta tycke för mer teoretiska ämnen - det var dags att börja studera! När jag väl började titta på vad universiteten erbjöd fann jag en kurs i Lund om ockultism, magi, och hemliga sällskap, och jag insåg direkt vad jag ville göra.

Vad gör du just nu?
- För tillfället läser jag en metodkurs på avancerad nivå, parallellt med en kurs där jag fördjupar mig i ockultismens receptionshistoria under upplysningen och i esoterisk diskurs.

Vad var det som fick dig att börja läsa just religion?
- För mig har religion alltid varit fascinerande och har varit ett ”tyst intresse” sedan länge. En av orsakerna till att jag började studera är att religion även är en del av historia – ett annat av mina favoritämnen. Jag bestämde mig när jag fick reda på att man kunde läsa ockultism, magi, kabbalah och andra esoteriska ämnen på universitetsnivå. Då visste jag direkt att teologi och religionsvetenskap var ämnet för mig.

Vad har du fått lära dig så långt?
- Hittills har jag fått lära mig en massa om religioner; deras praktiker, teologi, och mystik. Framför allt mycket om det esoteriska studiet och ockultism som är mitt huvudområde. Jag har fått lära mig att religionshistoria är ett brett ämne som berör religion, New Age, spiritualism, samt det sociologiska studiet av religion - för att nämna några områden. Jag förstår nu att det som anses vara ”religion” eller ”esoteriskt” är ett mer komplext fenomen än vad man tror. Vad handlar Jesu Korsfästelse egentligen om? Vad är magi? Vad innebär heresiologi? Det är några av de frågor man kan fördjupa sig i på programmet.

Berätta om något nytt du har lärt dig och som du tycker har förändrat dina perspektiv?
- I kandidatprogrammet fick jag ett smörgåsbord av teologiska, filosofiska och esoteriska ämnen som jag skrev mindre uppsatser i, gjorde hemtentor och salstentor. Nu på mastersprogrammet går jag mer in på de teorier, metoder och terminologier som utgör det vetenskapliga studiet; områden som historiografi, ritual, text, och religion i samhället. Genom att läsa och skriva recensioner på vetenskapliga verk får jag lära mig att förstå vad en forskare har för syfte och metod; det akademiska hantverket. Mitt perspektiv på vad religionshistoria innebär har fördjupats. Jag har även börjat se världen från mer än ett perspektiv. Religion har en plats i alla kulturer - hur sekulära de än är så finns spår av traditioner av religiös och teologisk karaktär.

Berätta om en kurs du gillade extra mycket?
- Jag har läst många roliga och intressanta kurser men en kurs var av särskilt intresse och den som gjorde att jag sökte till kandidatprogrammet: Kursen Ockultism, magi och hemliga sällskap. Den gav mig en introduktion i det esoteriska studiet och jag förstod direkt att det var precis vad jag ville fördjupa mig i. Vi läste om ockulta traditioner, ockultismens grundare Eliphas Lévi, den världskände magikern Aleister Crowley, för att nämna något av kursinnehållet.

Vilket är ditt favoritämne?
- Religionshistoria! Det är ett brett ämne med möjligheten att studera flera religioner, och med hjälp av en rad olika metoder. Jag studerar främst esoterism, också det ett ämne med en mångfald av områden att undersöka, som religionssociologi, religionsantropologi och religionspsykologi.

Vad skrev du om i din kandidatuppsats, och varför intresserade uppsatsämnet dig?
- Mitt arbete handlade om att undersöka det ockulta sällskapet The Hermetic Order of the Golden Dawn som grundades 1888. Jag ville analysera tre originella texter av två medlemmar för att jämföra om det som står skrivet stämmer överens med en modern forskares hypotes om att Golden Dawn förändrat sättet vi uppfattar magi. Om det är något man inte kommer ifrån när man läser om ockultism, så är det Golden Dawn. Sällskapet hade en stor inverkan i västvärlden med deras magiska praxis, och allt som jag läst om Golden Dawn i kurser och på fritiden ledde till att jag ville undersöka perspektiv från både den historiska förståelsen genom medlemmars texter, och modern forskning.

Hur är det att vara student på CTR?
- Att vara student på CTR kan vara bland de bästa val jag gjort. Utöver att miljön ger en god ”study vibe” får man chansen att gå på forskarseminarier, disputationer och symposium där man får ta del av den forskning som pågår i nuläget, samt en god kontakt med studievägledare och de forskare som utbildar en på programmet och ger goda råd om hur man kommer längre inom akademin.  

Vad har varit det svåraste?
- Att ändra mitt sätt att förstå världen och folket omkring mig. Jag har inte befunnit mig i en religiös miljö tidigare, och plötsligt fann jag mig i en värld av bland annat djupt religiösa personer som studerar till präster inom kristendomen - en religion som jag trodde mig förstå, men som jag nu har en betydligt djupare förståelse för. Vilken inriktning jag skulle välja var också svårt till en början, när jag insåg hur mycket det finns att studera i religionens värld.

Det roligaste?
- Det roligaste är att jag nu vet vad jag verkligen vill få ut av mina studier, fått en massvis med vänner för livet, och att jag nu har ett nytt perspektiv på både det religiösa och det icke-religiösa.

Har du gjort några utlandsstudier?
- Inte än, men jag blev nyss antagen till University of Amsterdam där jag kommer läsa kurser relaterade till mitt huvudämne som jag anser kommer spela en viktig roll för min akademiska karriär.

Vilken relevans tror du att dina studier har för ditt arbetsliv?
- Mina studier har stor relevans för mitt yrkesliv då jag har ambitioner att själv bli forskare i framtiden. Det bästa med CTR är att man får ta del av så mycket mer än bara studierna. Man får chansen att medverka på symposium och forskarträffar som breddar ens kunskap om det akademiska arbetet och inte minst bidrar till en djupare förståelse av kurslitteraturen.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att börja läsa religion?
- Om du vill läsa religion vid Lunds universitet har du en spännande tid framför dig! Vare sig du är intresserad av kristendom, islamologi, judaistik eller religionshistoria så har CTR det. Ge dig in i en värld där du kan diskutera och skriva om ämnen som du annars inte hade trott dig göra; allt från seminarier om filosofins Teodicé-problem och Guds roll i världen, till uppsatser om magi, demoner, och hemliga sällskap.

Vad har du för framtidsplaner?
- Mitt mål är att söka till doktorandutbildningen i religionshistoria och slutligen bli en del av akademin där jag får chansen att bidra till den historiska förståelsen för mitt ämne och att få ta del av allt den akademiska världen erbjuder. Att bli forskare ger mig möjligheten att få arbeta med något jag verkligen brinner för.

Internationella möjligheter! 

Lunds universitet har avtal med universitet i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Oceanien och Sydafrika. Ansök under din första termin!

 


Rekommenderad studiegång för magister- och masterexamen

Du som siktar på att ta en masterexamen läser programmet i sin helhet (två års heltidsstudier). Inom ramen för programmet erbjuds även en etappavgång för dig som önskar ta ut en magisterexamen (ett års heltidsstudier).

Här ser du en översikt över de rekommenderade studiegångarna för respektive examen:

Magisterutbildning (ett år) - terminsöversikt

HöstterminVårtermin
Avancerad kurs I 15 hpMagisteruppsats 15 hp
Valfri kurs avancerad nivå 15 hp*Valfria kurser 15 hp


* Rekommendation: Religion, tradition och kommunikation 15 hp eller Bibeltolkning 15 hp.


Masterutbildning (två år) - terminsöversikt

Masterutbildning - första året

HöstterminVårtermin
Avancerad kurs I 15 hpMetodkurs avancerad nivå 15 hp

Religion, tradition och kommunikation 15 hp*
eller Bibeltolkning 15 hp**

Avancerad kurs II 15 hp

 

Masterutbildning - andra året

HöstterminVårtermin

Valfria kurser/Utbytesstudier 30 hp***

Masteruppsats 30 hp

 

* Kursen är obligatorisk för dig som studerar religionshistoria, islamologi, judaistik eller religionsbeteendevetenskap. Kursen är valbar för dig som studerar kyrko- och missionsstudier eller tros- och livsåskådningsvetenskap.
** Kursen är obligatorisk för dig som studerar bibelvetenskap. Kursen är valbar för dig som studerar kyrko- och missionsstudier eller tros- och livsåskådningsvetenskap.
*** Utbytesstudier söker du redan 15 okt - 15 nov under din första termin. Läs mer om hur du ansöker till utbytesstudier här.


Här hittar du länkar till kursförteckning över de obligatoriska och valbara kurser som krävs inom varje inriktning, för att kunna ansöka om en magister- respektive masterexamen. Observera att du inför varje termin behöver ansöka till de kurser du vill läsa, via antagning.se. Ansökningsperioderna brukar vara runt 15 sep - 15 okt för vårens kurser, och 15 mar - 15 apr för höstens kurser.

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (Specialisering)

Inriktning:

 • Islamologi
 • Judaistik
 • Religionshistoria
 • Religionsbeteendevetenskap

Bibelvetenskap (Specialisering)

Inriktning:

 • Gamla testamentets exegetik
 • Nya testamentets exegetik

Kyrko- och missionsstudier (Specialisering)

Inriktning:

 • Kyrkohistoria
 • Missionsvetenskap med ekumenik
 • Praktisk teologi

Tros- och livsåskådningsvetenskap (Specialisering)

Inriktning:

 • Religionsfilosofi
 • Etik
 • Systematisk teologi

Du som fullgör utbildningen kan ansöka om någon av dessa examina:

Teologie magister (Master of Theology, one year) = Ett års studier (60 hp)

Filosofie magister (Master of Arts, one year) = Ett års studier (60 hp)

Teologie master (Master of Theology, two years) = Två års studier (120 hp)

Filosofie master (Master of Arts, two years) = Två års studier (120 hp)

På examensbeviset står huvudområdet religionsvetenskap och teologi, samt den specialisering som ditt ämne ingår i:

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
 • Bibelvetenskap
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Kyrko- och missionsstudier

Ansökan görs online. Instruktioner hittar du här: Ansök om examen vid Lunds universitet

Under din utbildningstid har du möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM). Det är ett certifikat utfärdat av Lunds universitet, som intygar att du har genomfört interkulturella aktiviteter, antingen utomlands eller på hemmaplan (eller en kombination av båda). För att erhålla certifikatet ska du ha gjort flera aktiviteter och genomfört en självreflektion - vilka aktiviteterna är kan du läsa mer om på sidan Certificate of International Merits.
 

Programmet startar på hösten. Anmälan till programmet gör du via antagning.se:

Anmälan till masterprogram i religionsvetenskap och teologi - antagning.se

Ansökningsperioden brukar vara öppen runt 15 mars - 15 april. Eventuellt öppnar programmet även för sena anmälningar.
 

Till masterprogrammet krävs allmän behörighet samt kandidatexamen, samt särskilt förkunskapskrav för tillträde till den inledande kursen ("Avancerad kurs I 15 hp") inom respektive specialisering:

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: 30 hp på fortsättningsnivå ("B-nivå") inom Religionshistoria eller Religionsbeteendevetenskap eller Islamologi eller Judaistik

Bibelvetenskap: 30 hp inom Gamla testamentets exegetik med hebreiska eller Nya testamentets exegetik med grekiska

Kyrko- och missionsstudier: 30 hp på fortsättningsnivå ("B-nivå") inom Kyrkohistoria eller Missionvetenskap med ekumenik eller Praktisk teologi

Tros- och livsåskådningsvetenskap: 30 hp på fortsättningsnivå ("B-nivå") inom Religionsfilosofi eller Etik eller Systematisk teologi

För behörighet till övriga kurser inom programmet, se respektive kursplan (som du hittar på respektive kurssida).

Observera att du inför varje termin behöver ansöka till de kurser du vill läsa, via antagning.se. Ansökningsperioderna brukar vara runt 15 sep - 15 okt för vårens kurser, och 15 mar - 15 apr för höstens kurser.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-05-06