Film och övrig media

Almedalsveckan 2019

Under Almedalsvecka 2019 bidrog CTR med två högaktuella seminarier och gästades bland annat av Alexandra Pascalidou (journalist), Maria Küchen (författare och aktuell med boken 'Rymdens alfabet' på Natur&Kultur) och Johan Tyrberg (biskop Lunds stift). Det första seminariet handlade om artificiell intelligens och religion, det andra om hur integration och tradition förhåller sig till varandra. Du kan se seminarierna nedan (Humanistiska och teologiska fakulteternas YouTube-sida).

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH RELIGION - OM DET SOM ÄR MÖJLIGT OCH DET SOM ÄR GOTT
Med Blaženka Scheuer, Johan Tyrberg, Maria Küchen och Johanna Gustafsson Lundberg. 2019-07-03.

 

 

INTEGRATION OCH TRADITION - RELIGION SOM EN VIKTIG FAKTOR FÖR IMMIGRANTERS INTEGRATION
Med Alexandra Pascalidou, Magdalena Nordin, Andreas Westergren, Johanna Gustafsson Lundberg, Torbjörn Aronson och Gunilla Hallonsten. 2019-07-04.

 

Artificiell intelligens och religion - 1 feb 2019

Hur samspelar samhällsapplicerad artificiell intelligens (AI) med religiösa kulturer och normer?Hur säkerställer vi ett tolerant AI och undviker att programmera in religiös intolerans? Vad är det sanna mänskliga och vad utmärker det mänskliga till skillnad från andra livsformer, biologiska som mekaniska?

Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet samlade forskare och representanter för religiösa gemenskaper till ett rundabordssamtal om AI och religion. Syftet var att samtala om hur religionsvetare och teologer bäst kan bidra till att möta de utmaningar samhället står inför i spåren av ökad användning av AI.

Rapporten från samtalet och videoklipp med några av deltagarna hittar du här. Rapport från rundabordssamtal 1 feb 2019Program rundabordssamtal

 

 

CTR arbetar fortlöpande med frågeställningar kring AI och religion. Vill du veta mer om arbetet, kontakta Blaženka Scheuer. AI och etik var även temat för ett heldagsseminarium arrangerat av Vetenskapsrådet i Stockholm den 8 mars 2019. CTR var där och deltog i diskussionerna, representerade av Alexander Mauritz och Blaženka Scheuer. En av frågorna handlade om huruvida en robot kan vara en medmänniska. Se ärkebiskopen Antje Jackelén svara i klippet nedan.

 

Teologiska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018

Eva Österberg: Tro och bevis. Miraklernas paradox - 4 maj 2017

Professor emerita Eva Österberg utsågs till Nygrenpristagare 2017 av teologiska fakulteten. Här kan du se hennes föreläsning "Tro och bevis. Miraklernas paradox."

Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk.

 

Stephan Borgehammar: HT-samtal #34 - 21 april 2017

Hur såg medeltidens människor på tidens gång och sin egen plats i historien? Och hur passar kristendomens tankar om advent in i dessa människors syn på världshistoriens skepnad och innebörd? Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, berättar om medeltidens bilder av framtiden och världens ände. Inspelat under HT-dagarna i Lund. Klicka här för att gå vidare till HT-samtalet!

Jubileumskurs: Främre Orientens gamla språk och religionshistoria med Ola Wikander - 10 april 2017

De gamla språken från Främre Orienten – till exempel hebreiska, akkadiska, ugaritiska och hettitiska – kan öppna en väg att förstå de utvecklingar som lett fram till judendom, kristendom och islam, och deras texter kan ge oss en direkt möjlighet att konfronteras med antika människors tankar kring världen. Docent Ola Wikander håller i detta föredrag, som är en del av Lunds universitets jubileumskurs. Wikander diskuterar varför språken i den antika Främre Orienten är viktiga för vår värld och hur deras litteraturer har påverkat världens religionshistoria.

Ola Wikander är docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap och arbetar bland annat med äldre textmaterial från Främre Orienten, däribland texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska och hettitiska.

 

God in the Stadium? Sport and Religion in the Modern Age - 28 jan 2017

A Lecture to His Majesty King Carl XVI Gustaf in Honour of His 70th Birthday by prof. Hugh McLeod, University of Birmingham – arranged by the Centre for Theology and Religious Studies, Lund university.

 

Ola Wikanders docentföreläsning - 2 dec 2016

Ola Wikander, teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, håller sin docentföreläsning: "Exegeten som etymolog: nordvästsemitiskt arv och indoeuropeiska lån i Gamla testamentets värld."

Påveseminarierna 26 - 28 okt 2016

I oktober 2016 arrangerade CTR en uppskattad och välbesökt seminarieserie med temat "Påven Franciskus: tro - politik - reformationen", med anledning av kyrkornas gemensamma uppmärksammande av 500 år av reformation. Här nedan kan du se de filmade seminarierna. Sponsorer: Lunds kommun, Oscar och Signe Krooks stiftelse, Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse, Rausings minnesfond.

 

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-04-22