Kurs

Kurskod: CTRD09
Engelsk titel: Biblical Sexuality: Sex, Power and Love in Antiquity
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: sommaren 2024
Studiesätt: halvfart , distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-09
Anmälningskod: LU-S0801
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade “testamenten”? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter?

Genom föreläsningar av forskare inom både Gamla och Nya testamentets exegetik introduceras olika perspektiv och möjliga sätt att förstå sexualitet i de bibliska texterna i deras historiska kontext. Särskilt fokus vilar på den grekisk-romerska antiken som epok, samt den variation av religiösa uttryck som judendom och kristendom rymmer i relation till sexualitet. Queerteori och queerteologi utgör kursens teoretiska ram i syfte att lyfta fram det sätt på vilket olika sexuella uttryck kan sägas samexistera i de bibliska texterna. Nyckelord såsom makt, hierarki, gender och kön definieras och diskuteras i ljuset av kursens religiösa urkunder och deras respektive teologier.
 
Efter en inledande del, där antikens kulturella bakgrund och sexualhistoria avhandlas tillsammans med grundläggande perspektiv från queerteori och teologi, diskuteras utvalda texter från den Hebreiska bibeln/ Gamla testamentet utifrån dessa perspektiv. Därefter ägnas kursens sista del åt tidig kristendomen, med utgångspunkt i Nya testamentet och andra kristna texter från senantiken.

Kursen ges på distans.

 

Utbildningstillfällen – sommaren 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
3 juni 2024 – 9 augusti 2024

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken är 13 750 SEK.

KURSTRAILER

LÄRARE PÅ DISTANSKURSEN

Joel Kuhlin, doktorand i Nya testamentets exegetik

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15