Course

Course code: CTRD09
Swedish title: Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken
ECTS credits: 7.5

The Dean decides

  • The Joint Faculties of Humanities and Theology will temporarily transfer to distance teaching and examination by using the online platform Canvas or the tool Zoom. Exceptions are possible with consideration to e.g. group sizes. The change will occur starting March 18 2020 and will persist until the recommendations relating to the corona epidemic change.

Please make sure we can reach you – check if your email address in Ladok is correct: www.student.lu.se

Study period: summer 2020
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2020-06-08 – 2020-08-14
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-S3221
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Description

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade “testamenten”? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter?

Genom föreläsningar av forskare inom både Gamla och Nya testamentets exegetik introduceras olika perspektiv och möjliga sätt att förstå sexualitet i de bibliska texterna i deras historiska kontext. Särskilt fokus vilar på den grekisk-romerska antiken som epok, samt den variation av religiösa uttryck som judendom och kristendom rymmer i relation till sexualitet. Queerteori och queerteologi utgör kursens teoretiska ram i syfte att lyfta fram det sätt på vilket olika sexuella uttryck kan sägas samexistera i de bibliska texterna. Nyckelord såsom makt, hierarki, gender och kön definieras och diskuteras i ljuset av kursens religiösa urkunder och deras respektive teologier.
 
Efter en inledande del, där antikens kulturella bakgrund och sexualhistoria avhandlas tillsammans med grundläggande perspektiv från queerteori och teologi, diskuteras utvalda texter från den Hebreiska bibeln/ Gamla testamentet utifrån dessa perspektiv. Därefter ägnas kursens sista del åt tidig kristendomen, med utgångspunkt i Nya testamentet och andra kristna texter från senantiken.

Kursen ges på distans.

 

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions