Person

Joel Kuhlin

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post joel.kuhlinctr.luse

Telefon 046–222 43 28

Rum LUX: B 108

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand sedan ht-15 i Nya Testamentets Exegetik.

Grundutbildning från Teologiska Högskolan, Stockholm, Göteborgs Universitet (Teol. Kand; Teol. Magister), Högskolan Dalarna (Fil. Kand: Engelska) samt Lunds Universitet (Fil. Master)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Skrev en masteruppsats (ht-14), under handledning av prof. Samuel Byrskog, om en grekisk-romersk, retorisk form vid namn kria, spårar dess förekomst i Markusevangeliet (Mk) kap. 2 & diskuterar hur detekterade krior kan sägas bära spår av olika historiska händelser, genom en analys av krians minnes kapacitet. Från teoretisk utgångspunkt i den franska filosofen Gilles Deleuze (1925-95) & dennes diskussioner om minne & event. För att förstå Mk & krian som traditionsförmedlad form användes en version av form kritik, & särskilt de formativa diskussioner som tog fart kring 1980-talet (inom NT exegetik & socio-retorisk kritik; se V. Robbins), om krian & retoriska handböcker, som ex. Progymnasmata, som en potentiell brygga mellan muntliga & litterära processer i traditionstradering.

Uppsatsens andra hälft, men särskilt den avslutande diskussionen, kan ses som en inledning till avhandlingsprojektet, som åsyftar fördjupa & följa upp uppsatsen, samt skärpa & utveckla dess metodologiska implikationer. Projekts syfte är att titta närmare på den för-markinska passionsberättelsen & följa de minnes processer om Jesu död, som både diskuterats av tidigare forskning & kan skönjas genom en form kritisk/socio-retorisk analys av kapitel 15-16 i Mk.

Joel Kuhlin

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post joel.kuhlinctr.luse

Telefon 046–222 43 28

Rum LUX: B 108

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30