Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • CTRB42

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: sommaren 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-06-07 – 2022-07-10
Anmälningskod: LU-S0807
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng inom religionsvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap.

Lärare: Svante Lundgren

Lärare på kursen

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15