lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

2016 antogs jag som doktorand i Religionsfilosofi vid CTR. Sedan 2007 har jag läst judaistik, bibelvetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap på Lunds Universitet. Jag har en Teol.Kand och en Fil. Kand. i Tros- och livsvetenskap (2012). En Masterexamen i Visuell kultur (2014) och en Masterexamen i Religionsfilosofi (2016).

Mitt forskningsprojekt "Amor Intellectualis Dei" bearbetar en traditionell fråga inom religionsfilosofisk forskning, nämligen gudsbegreppet. Mer specifikt rör det sig om filosofen Baruch Spinoza's Guds koncept. Inspirationen är utifrån att Albert Einstein fick frågan "Do you believe in God?" utav en Rabbin på 1920-talet och Einstein svarade "I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings." Mina frågor handlar alltså om vad menas med en intellektuell kärlek till Gud och vad innebär konceptet Spinoza's Gud?

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tania Norell

Doktorand
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tania.norellctr.luse

Telefon 046–222 90 66

Rum B123

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30