lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Hege Irene Markussen

Utbildningsledare
Kansli HT

Universitetslektor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hege_irene.markussenkansliht.luse

Telefon 046–222 77 35

Rum
LUX:B378 (utbildningsledare)
LUX:B422 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30