lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

För tillfället är jag forskare och lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Som kyrkohistoriker är jag involverad i ett fyraårigt projekt om sambandet mellan integration och tradition i syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige, som Vetenskapsrådet finansierar, och som bland annat handlar om hur traditioner förmedlas, förnyas och förändras. Min forskning har annars fr a varit inriktad på den senantika kristendomen, och jag deltog bl a i det stora forskningsprogrammet om ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” mellan 2012-2015. Som en bild av mina intressen har jag undervisat i kurser om munkväsendets framväxt, liturgisk kroppslighet och de ortodoxa kristna i Sverige och Mellanöstern. Vid sidan av detta är jag också medredaktör för Patristica Nordica Annuaria, och koordinator för masterprogrammet "The Religious Roots of Europe", som undersöker judendomens, kristendomens och islams källor i ett komparativt perspektiv.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (10 st)
Recensioner (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Andreas Westergren

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.westergrenctr.luse

Telefon 046–222 90 52

Rum LUX:B409

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30